ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Анотації до вибіркових дисциплін

Адміністративний менеджмент

Аксіологія

Антропосоціогенез

Безпека життєдіяльності

Бренд-менеджмент

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

Гносеологія та епістемологія

Друга іноземна мова

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Емоційний інтелект

Інвестиційний менеджмент

Інформаційно-аналітична діяльність в управлінні підприємством

Кадрова безпека

Кадрове адміністрування і діловодство

Кадровий кансалтинг

Кадровий облік та аудит

Комунікативний менеджмент

Копірайтинг

Корпоративна культура

Креативний менеджмент

Лідерство та командна робота

Логіка та критичне мислення

Маркетингові комунікації

Мистецтво управління та розвиток управлінських навичок

Мистецтвознавство

Онтологія

Онтопсихологічний бізнес-консалтинг

Операційний менеджмент

Ораторське мистецтво та публічні виступи

Організаційна поведінка та організація праці менеджера

Організація та планування діяльності підприємства

Основи документознавства

Основи здорового способу життя

Основи медичних знань

Основи наукових досліджень

Основи ділових переговорів та активних продаж

Психологія лідерства: онтопсихологічний підхід

Психологія соціальних мереж та ефективні комунікації

Психофізіологія

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Риторика та мистецтво презентації

Соціальна онтопсихологія

Стратегічний менеджмент

Тренінг-курс «Командоутворення та ефективна взаємодія»

Тренінг-курс «Мистецтво управління та розвиток управлінських навичок»

Стрес-менеджмент

Управління зайнятістю

Управління конфліктами в організаціях

Фінансовий менеджмент

Формування ділового іміджу

HR-інженірінг та організаційне проектування