ЕСЕ ЯК ІНСТУМЕНТ АНАЛІЗУ, СИНТЕЗУ І ФОРМИ МИСЛЕННЯ

Значна увага в Інституті психології і підприємництва приділяється написанню есе. Студенти повинні чітко і структуровано формулювати думку, викладати її на папері, аргументувати, при цьому зберігати особистісний погляд та підхід. Щоб студенти мали змогу якомога глибше та швидше опанувати даний інструмент, ІПП організовує факультатив з його написання і детального аналізу на прикладі есе студентів-учасників.

 

У чому полягає цінність методу есе?

  • Есе – часова шкала, за якою можна відстежити хід власних думок протягом певного періоду часу (як приклад, 12 місяців – 12 есе), їх зміну, висновки та результати;
  • Один із найдієвіших методів аналізу особистості автора та його індивідуальності: що автор виділяє як першочергове, а що намагається приховати; до яких дій він насправді готовий, а які виконає лише на папері;
  • Есе демонструє спосіб мислення автора, хід його думок.

 

Так, факультатив з написання есе провели викладачі ІПП Анастасія Колот та Олена Тарасова. Лектори розповіли історію створення такого жанру як есе, його особливості, різновиди, типи та класифікації. Окрім теорії лектори ділилися цікавими фактами та порадами з техніки написання та змістовної складової твору.

 

Багато уваги було приділено відпрацюванню теоретичних знань на практиці. Разом зі студентами викладачі проаналізували їхні есе, привернувши увагу до помилок (відсутність логічної побудови, лінгвістичної структури, фактів, особистого погляду, аргументів тощо) та запропонували варіанти їх виправлення. Підсумковим завданням факультативу було написання есе з урахуванням всіх озвучених лекторами деталей, а також фінальний його розбір з кожним із учасників.

 

Вашій увазі уривок «есе про есе» одного зі студентів за підсумками пройденого факультативу.

«Есе передбачає вільну, більш просту, в порівнянні з науковою, форму викладу. Це дозволяє проявити індивідуальність автора через гумор, побудову, форму подачі, використання протиставлень, утримання інтересу.

Одночасно, есе виступає прекрасним інструментом аналізу людини. Крім повторної перевірки самого себе, так само є ефективним: при прийомі кандидата на роботу, при підготовці співробітником бачення ефективності роботи його підрозділу за рік, а також інших завдань. Через постановку теми для написання есе, можна економічним чином отримати “біопсію” кожного конкретного співробітника і компанії в цілому.

Робота з есе, після вивчення принципів і рекомендацій щодо його написання, вимагала від мене серйозних змін. Перш за все, я формую навик синтезу і виділення найважливішого, чіткості і простоти формулювань. Довжина речень істотно скоротилася. Використання інформації в дужках зведено до мінімуму. Я маю можливість перевіряти власний стан і стан співробітників через лінгвістичний анамнез фраз, слів і часу, які використовуються при написанні.

Застосовую: для підведення підсумків дня, року і формулювання цілей на наступний рік. Після навчання провів діагностику своїх співробітників через написання есе.

Я отримав і активно використовую новий дієвий інструмент – есе. З ним чіткіше резюмую розуміння частини реальності, що відкривається – “прочитую знаки”, що дозволяє мені точніше реагувати на “дорожню обстановку”, змінюючись я “обираю нову дорогу”, краще розумію те, що “відбувається дорогою”. В результаті я впевненіше і швидше веду “Феррарі”  реалізації мого проекту, передбаченого буттям».

 

(автор – Михайло І.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *