КОМПЕТЕНТНИЙ ПЕРСОНАЛ - ПРИБУТОК КОМПАНІЇ

ВашІ СПІВРОБІТНИКИ – вашІ перШІ клІЄНТИ

Задача HR - ЗНАХОДИТИ ХОРОШИЙ ПЕРСОНАЛ І РОБИТИ ЙОГО НАЙКРАЩИМ

МОЖЛИВІСТЬ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ – мотивацІя, ЩО НЕ СТАРІЄ

Кафедра менеджменту та підприємництва

Кафедра менеджменту та підприємництва забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» – освітня програма «HR-менеджмент».

 

Основна мета кафедри – забезпечення якісної підготовки фахівців шляхом розвитку лідерського потенціалу, як науково-педагогічного персоналу, так і майбутніх фахівців.

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ
наукових інтересів кафедри є:

 • управління діяльністю підприємств в умовах змін
 • управління персоналом
 • стратегічне управління сталим розвитком
 • управління змінами на засадах сталого розвитку та теорії змін
 • формування кадрової політики підприємств, тощо

Уявлення про широкий спектр інтересів можна сформувати виходячи з переліку наукових та навчальних дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою менеджменту та підприємництва.

ОСНОВНИМИ НАУКОВИМИ І НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ кафедри є:

 • менеджмент
 • менеджмент іміджу
 • операційний менеджмент
 • управління персоналом
 • стратегічне управління
 • система управління якістю в HR-менеджменті
 • управління зайнятістю
 • стаффінг
 • кадрове діловодство
 • рекрутинг
 • управління діловими комунікаціями
 • соціально-орієнтовний менеджмент
 • управління конфліктами в колективі
 • НR-інжиніринг
 • менеджмент міжнародного бізнесу
 • лідерство в управлінні
 • європейський досвід управління
 • система управління якістю в HR-менеджменті
 • креативний менеджмент
 • управління знаннями

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота із проблем формування систем управління на засадах теорії лідерства. В рамках проблеми реалізуються наукові дослідження:

 

 • стратегічне управління підприємствами на засадах сталого розвитку;
 • формування системи управління змінами;
 • адаптація психологічної методології до систем управління підприємством, тощо.

 

Результати наукових досліджень лягають в основу підручників, навчальних посібників, монографій, методичних вказівок, які друкуються і активно використовуються в навчанні. Ведеться безперервний пошук нових форм і методів активізації навчального процесу, запроваджуються ділові ігри, тренінги. Викладачі беруть участь у науково-методичній діяльності.