Можливість безперервного навчання - мотивація, ЩО НЕ СТАРІЄ

ЛЮДИНА НЕ ПІДХОДИТЬ ДО СВОЄЇ ПОСАДИ? ЗМІНІТЬ ЇЇ ПОСАДУ!

"БУДЬ-ЯКЕ ДОСЯГНЕННЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З БАЖАННЯ СПРОБУВАТИ".

(с) МихаЙЛО БарИшнІков

"Секрет успІшного пІдборУ персоналУ ПОЛЯГАЄ ОСЬ У ЧОМУ: ШУКАЙТЕ людей, ЯКІ ХОЧУТЬ ЗМІНИТИ СВІТ".

(с) Марк БенІофф

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін свою місію вбачає у загальноосвітній, соціогуманітарній підготовці студентів.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
діяльності кафедри:

 

 • гуманізація та індивідуалізація освітнього процесу;
 • інтеграція теоретичних знань і практичної підготовки;
 • формування ключових освітніх компетенцій: загальнокультурної, навчально-пізнавальної, комунікативної, інформаційної та компетенції особистісного самовдосконалення;
 • міждисциплінарний, системний підхід до педагогічної та дослідницької діяльності;
 • організація навчально-дослідної діяльності студентів на засадах інтеграції наукової, навчальної та їх майбутньої професійної діяльності;
 • розвиток конкурентних переваг кафедри.

Діяльність кафедри соціально-гуманітарних дисциплін спрямована на:

 • надання якісних освітніх послуг;
 • розвиток і удосконалення інноваційних освітніх технологій з використанням безперервної, багаторівневої освіти;
 • розвиток наукових і прикладних досліджень за напрямками у рамках спеціалізації кафедри – активне залучення студентів до навчально- і науково-дослідної роботи;
 • формування зовнішніх наукових і науково-методичних зв’язків;
 • розвиток кадрового потенціалу кафедри шляхом залучення провідних фахівців відповідного напрямку підготовки і створення умов для перспективи професійного росту викладачів.