HR-МЕНЕДЖМЕНТ: ПІДСУМКИ ПЕРШОГО СЕМЕСТРУ

Протягом півроку студенти курсу Mini MBA продовжували занурюватися в основи HR-менеджменту. П’ятий модуль став підсумковим для першого семестру. Цього разу студентам довелося повторити весь пройдений від самого початку матеріал, щоб наприкінці модулю скласти заліки та екзамени. Лекції та практичні заняття з дисциплін «Загальна психологія», «Правознавство», «Основи онтопсихології» та «Менеджмент персоналу» були спрямовані на засвоєння нової інформації та повторення вивченої.

Перший день розпочався з розбору структуралізму та функціоналізму в психології. Вікторія Виноградова розповіла про науковий внесок відомих психологів у галузь управління персоналом, зокрема у розрізі ефективного керування, делегування та HR-менеджменту в цілому. Теоретичну складову заняття викладач доповнила тестовими завданнями. Слухачі виконували вправи, проходили тести та вирішували задачі для визначення впливу установки на спосіб розв’язання.

Лекція з дисципліни «Правознавство» була присвячена податковому законодавству. Світлана Васильчук розповіла про податкову систему України, поділилася власним досвідом в роботі з органами ДФС, розповіла про алгоритми аналізу правомірності запиту та інше. Наприкінці останньої пари студенти складали письмовий залік з правознавства.

Завершальною темою першого семестру з дисципліни «Основи онтопсихології» стала тема: «Народження Я». Закінчився день екзаменом з основ онтопсихології та заліком із загальної психології, які склала більша частина студентів.

Традиційно завершувала модуль дисципліна «Менеджмент персоналу». Ярослава Шкурко провела підсумкове заняття «Методи психодіагностики в HR». Студенти повторили вивчені метапрограми, типи референцій тощо. Останнє заняття не обійшлося без тестування, а наприкінці студенти написали підсумкову контрольну роботу. За її результатами, а також за підсумками домашнього завдання – відеозапису інтерв’ю зі здобувачем, їм будуть виставлені оцінки за екзамен.

 

Факультатив

Значна увага в Інституті психології і підприємництва приділяється написанню есе. Студенти повинні чітко і структуровано формулювати думку, викладати її на папері, аргументувати, при цьому зберігати особистісний погляд та підхід. Щоб студенти мали змогу якомога глибше та швидше опанувати даний інструмент, ІПП організовує факультатив з його написання і детального аналізу на прикладі есе студентів.

Робота над есе має ряд очевидних переваг. Написання творів змушує студента систематично створювати пов’язані тексти з різних дисциплін, а отже, сприяє більш чіткому формулюванню думок.

Есе також допомагає опанувати терміни та поняття певної предметної області, сформувати навички академічної грамотності та індивідуального стилю, розвиває спостережливість, аналітичність, міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки, вчить правильно використовувати приклади, цитати та аргументи, а також дозволяє спостерігати за прогресом студентів.
З цією метою був організований факультатив з написання есе, який провели викладачі ІПП Анастасія Колот та Олена Тарасова. Лектори розповіли історію створення такого жанру як есе, його особливості, різновиди, типи та класифікації. Окрім теорії лектори ділилися цікавими фактами та порадами з техніки написання та змістовної складової твору.
Есе спрямоване на розвиток як когнітивних (проаналізувати інформацію, висунути гіпотезу, організувати власні ідеї в певну структуру, зробити висновок), так і мовних вмінь (реферування, перефразування, формування думки і вміння її виразити різними мовними засобами).

Багато уваги було приділено відпрацюванню теоретичних знань на практиці. Разом зі студентами викладачі проаналізували їхні есе, привернувши увагу до помилок (відсутність логічної побудови, лінгвістичної структури, фактів, особистого погляду, аргументів тощо) та запропонували варіанти їх виправлення. Підсумковим завданням факультативу було написання есе з урахуванням всіх озвучених лекторами деталей, а також фінальний його розбір з кожним із учасників.

 

До зустрічі на наступному модулі, в новому семестрі!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *