ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Анонс наших заходів

Актуальні проблеми психології, бізнесу та управління в умовах сучасних вимог: тези доповідей за матеріалами міжнар. наук.-практ.онлайн-конф., Україна, Латвія, Бразилія, Італія, Польща, м. Київ, 26-27 квітня 2023 року. – Київ, 2023. – 166 с.