ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Анонс наших заходів

Actual Problems of Psychology, Business and Management in the Context of Modern Requirements: Collection of Abstracts at the International Scientific and Practical Online Conference, Ukraine, Latvia, Brazil, Italy, Poland, Kyiv, 26-27 April, 2023.

2023

Актуальні проблеми психології, бізнесу та управління в умовах сучасних вимог: тези доповідей за матеріалами міжнар. наук.-практ.онлайн-конф., Україна, Латвія, Бразилія, Італія, Польща, м. Київ, 26-27 квітня 2023 року. – Київ, 2023. – 166 с.

Управління безпекою бізнесу та захист від рейдерства: підручн. [Електронне видання] / І.Ю.Зайцева, О.В. Бабіна, К.О.Круглов та ін. – Київ: ПВНЗ «Інститут психології підприємництва», 2023. – 296 с.

2023 І.Ю. Зайцева, О.В.Бабіна, К.О. Круглов, Л.С.Тарасюк, І.Б. Хоменко, Я.І. Шкурко, Н.О. Пасик-Косарєва, М.В. Іоффе

М50 Менегетти Антонио Основы онтопсихологии./пер. с ит.-БФ “Онтопсихология”. М.: НФ ”Антонио Менегетти”, 2018. с. 288