Сучасна структура управління персоналом

Управління персоналом – напрям, в якому протягом останніх років з’явилось багато нових професій: HR-менеджер, рекрутер, хедхантер, менеджер з навчання та розвитку та ін. Розглянемо докладніше цілі, обов’язки та особливості даних професій.

T & D менеджер (Training & Development Manager), менеджер з навчання та розвитку.

Керівники багатьох сучасних компаній поділяють думку про те, що зробити персонал кращим можна шляхом залучення найкращих, при цьому постійно їх навчаючи і розвиваючи, і у такий спосіб стимулюючи до тривалої і результативної роботи в компанії. У зв’язку з цим компанії вводять посаду менеджера з навчання та розвитку або T&D менеджера.

Мета посади T&D менеджера – забезпечення постійного процесу навчання та розвитку персоналу компанії.

Основними напрямками діяльності T&D менеджера є:

• планування та організація навчання;

• координація дій всіх учасників процесу корпоративного навчання;

• бюджетування програм навчання і розвитку;

• розробка програм навчання, методична діяльність;

• проведення навчання та оцінка його ефективності;

• нормативна, звітна робота про проведене навчання;

• участь в інших HR-проектах (формування та розвиток корпоративної культури, розвиток мотиваційних програм, управління талантами, результативністю).

HR (Human Recourses)

Структура HR-відділу в компанії безпосередньо залежить від того, як влаштована сама компанія. На великому підприємстві над цим працюють кілька відділів, кожен з яких веде розробку і впровадження відповідних напрямків з рекрутингу, навчання та розвитку персоналу, діловодства, оцінки співробітників.

В невеликих компаніях за весь HR-процес часто відповідає один фахівець, який вирішує цілий спектр завдань.

У посадові обов’язки HR, зазвичай, входить:

• укомплектування організації працівниками відповідних професій, спеціальностей та рівня кваліфікації;

• визначення потреби в персоналі;

• вивчення ринку праці з метою визначення усіх джерел для забезпечення підприємства персоналом;

• проведення співбесіди, тестування, а також інших заходів, що допомагають визначити професійні навички та соціально-психологічні якості персоналу, який вже працює та кандидатів, які претендують на зайняття вакантних посад;

• організація заходів, спрямованих на «введення в посаду» – швидку адаптацію нових співробітників;

• координація роботи по навчанню, підвищенню кваліфікації персоналу для успішного розвитку ділової кар’єри;

• підготовка та донесення інформації щодо кадрових перестановок, пов’язаних із вирішенням стратегічних питань організації;

• організація роботи з атестації та оцінки персоналу;

• участь у прийнятті рішень із найму, переведення, просування, зниження, накладення адміністративних стягнень, звільнення працівників;

• консультація з питань, пов’язаних зі здійсненням ефективного управління кадрами;

• участь у плануванні, соціальному розвитку, вирішенні трудових суперечок і конфліктів у колективі;

• оформлення трудових контрактів, договорів, а також ведення особистих справ співробітників;

• систематизація та ведення кадрової документації.

Recruiter/Headhunter

В ході постановки задач з підбору персоналу часто згадуються посади рекрутера і хедхантера. Нижче наведена таблиця, в якій проводиться порівняльний аналіз даних професій, з урахуванням стратегії роботи, завдань та базових навичок.

Порівняльна характеристика

Recruiter

Headhunter

Стратегія роботи

Пасивна стратегія – очікування відгуків на оголошення та спілкування з претендентами, які активно шукають роботу. Активна стратегія – сфера пошуку поширюється також на працівників, які не шукають роботу на даний момент, але можуть зацікавитись пропозицією.

Стратегічні завдання

Завдання – швидко закривати вакансії.

Як правило, формально виконує завдання керівника компанії з підбору потрібної людини на вакантне робоче місце.

Завдання – залучати в компанію найкращих працівників – професіоналів своєї справи.

Розуміє яку вигоду отримає організація або підприємство від кожного фахівця в грошовому еквіваленті.

Мислить бізнес-категоріями.

Базові навички 

    • Навички роботи з великим обсягом інформації;
    • Вміння обробляти величезну кількість резюме;
  • Тестування кандидатів і проведення інтерв’ю.
На додаток до навичок рекрутера:

  • Здатність ведення переговорів і продажів;
  • Здійснює «холодні» дзвінки кандидатів на вакансію, дзвінки в інші компанії.

Happiness manager

Впровадження нової посади – Happiness manager, пов’язане з появою одного зі світових трендів – «управління» щастям і добробутом своїх співробітників. Найчастіше в Україні посада зустрічається в IT-сфері.

Happiness manager – спеціаліст, який відповідає за щастя і добробут співробітників.

Поняття добробуту працівників включає в себе не тільки комфортні умови роботи, але й програми мотивації, корпоративні заходи і додаткові блага.

Загалом, це можливість розвиватися і реалізовувати власний потенціал, відчуття причетності до успіху компанії і особистого внеску в спільну справу, позитивна атмосфера в колективі, відкритий та доступний для комунікації топ-менеджмент, визнання і повага.

Можливі цілі та бізнес-завдання HM: зниження «плинності» персоналу і кількості співробітників, схильних до частих сезонних захворювань, підвищення рівня лояльності персоналу, збільшення продуктивності роботи працівників.

Безумовно, перелічені вище та нові професії будуть з’являтися і вже з’явилися у багатьох HR-відділах великих компаній. Це пов’язано з тим, що умови зовнішнього середовища диктують власні правила, спрямовуючи до тотальної трансформації HR-відділів.