ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ

Загальна нормативна база

Статут ПВНЗ Інститут психології і підприємництва

Кодекс академічної доброчесності

Порядок супроводу осіб з обмеженими можливостями

Політика у сфері якості

Організація освітнього процесу, наукова діяльність

Положення про освітню діяльність

Положення про освітні програми

Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній та неформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ “Про порядок створення і роботи екзаменаційної комісії та атестації здобувачів вищої освіти, які здобувають ступені вищої освіти «бакалавр»”

Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи

Положення про практику  

Програма виробничої практики для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”

Положення про студентське самоврядування

Положення про приймальну комісію

Порядок використання системи Unicheck

Освітні програми

Освітня програма HR-менеджмент 2019

Освітня програма Комунікативний менеджмент 2020

Анотації дисциплін

Анотації дисциплін HR-менеджмент