ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА – ПЕРЕДУМОВИ, ЗАСНОВНИКИ

Підвищення професійних вимог до працівників у сучасних ринкових умовах кидає виклик фахівцям багатьох спеціальностей. Новітні технології, міжнародне партнерство, законодавчі зміни, багатопрофільні програми – все це вимагає додаткових знань, досвіду і зусиль.

Як відповідь на сучасні потреби ринку та виклики нового часу, у 2016 році у засновників Інституту виникла ідея створення вищого навчального закладу, в якому навчатимуть фахівців майбутнього – професіоналів своєї справи та всебічно розвинених особистостей із потужним потенціалом.

У 2017 році була створена Вчена рада ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва», а наказом його ректора від 01.12.2017 року № 3 введена в дію освітньо-професійна програма «HR – менеджмент» вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

У 2018 році стартував перший набір студентів, які прийшли навчатися за програмою «HR – менеджмент» і отримувати знання з того як:

  • Поєднувати техніки психології та професійні навички в процесі пошуку та відбору кандидатів;
  • Впливати на формування ефективної бізнес-стратегії та безперервний розвиток компанії;
  • Розуміти особистісну ефективність та взаємозв’язок між правильним підбором персоналу і зростанням доходів бізнесу тощо.

 

Чекаємо усіх бажаючих навчатися за програмою «HR – менеджмент» на 2019/20 навчальний рік!