ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Вступна кампанія 2022

 

Шановні вступники! 

Приватний Вищий Навчальний Заклад «Інститут психології і підприємництва» оголошує набір

ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ У 2022 РОЦІ:

Етапи вступної компанії Терміни проведення 
1. Реєстрація електронних кабінетів, завантаження документів
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів* 01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів, передбачених розділом 6 цих Правил прийому:
–        для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди-        для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту**
08 серпня 2022 року
о 18:00 годині23 серпня 2022 року
о 18:00 годині
2. Проведення конкурсного відбору
Строки проведення індивідуальних усних співбесід для зарахування за квотами та на місця державного замовлення 09 серпня – 16 серпня 2022 року
Строки подання, розгляду мотиваційних листів та проведення співбесіди за мотиваційними листами*** 15 червня – 02 вересня 2022 року
3. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за результатами індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення не пізніше 12:00 годин 17 серпня 2022 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за квотою-2 на місця державного замовлення основний етап
не пізніше 12:00 годин
17 серпня 2022 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за квотою-2 на місця державного замовлення завершальний етап
не пізніше 12:00 годин
29 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку осіб, рекомендованих на навчання за кошти державного бюджету не пізніше
29 серпня 2022 року
Оприлюднення списку рекомендованих вступників та надання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18:00 годин
02 вересня 2022 року
4. Терміни виконання вимог до зарахування
Термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів та письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного та регіонального замовлення) для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної співбесіди на місця державного замовлення до 10:00 годин
20 серпня 2022 року 
Термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів та письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного та регіонального замовлення) для осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2 на місця державного замовлення основний етап
до 10:00 годин
20 серпня 2022 року
Термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів та письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення) для осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2 на місця державного замовлення завершальний етап
до 10:00 годин
30 вересня 2022 року
Термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) для осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 годин
02 вересня 2022 року
5. Зарахування вступників та переведення на вакантні місця
Термін зарахування вступників, які були рекомендовані до зарахування за результатами індивідуальної співбесіди на місця державного замовлення та надали оригінали документів не пізніше 15:00 годин22 серпня 2022 року
Термін зарахування вступників, які були рекомендовані до зарахування за квотою-2 на місця державного замовлення та надали оригінали документів основний етап
не пізніше 15:00 годин
22 серпня 2022 року
Виключення заяв на інші місця державного замовлення осіб, зарахованих за результатами індивідуальної співбесіди, за квотою-2 впродовж 22 серпня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за квотою-2 за кошти фізичних та/або юридичних осіб завершальний етап
не пізніше 15:00 годин
30 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників за кошти державного бюджету (на місця державного замовлення) 05 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше
30 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше
19 вересня 2022 року

*Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв;

**Спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

*** Вимоги до мотиваційних листів визначаються у розділі 8 Правил прийому.

 

Вартість навчання для ОС Бакалавр на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб становить фіксовану вартість до завершення навчання – 42 000 грн. за навчальний рік.


 

ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ У 2022 РОЦІ:

Етапи вступної компанії Терміни проведення
І сесія/потік ІІ сесія/потік ІІІ сесія/потік IVсесія/потік
Реєстрація та робота електрон-них кабінетів вступників, завантаження документів 01 липня 2022 року – 31 жовтня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 25 серпня 2022 року 20 вересня 2022 року 18 жовтня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 23 серпня 2022 року 19 вересня 2022 року 17 жовтня 2022 року 15 листопада 2022 року
Строки подання, розгляду мотиваційних листів та проведення співбесіди за ними* 15 червня – 02 вересня 2022 року до 21 вересня 2022 року до 19 жовтня 2022 року до 16 листопада 2022 року
Оприлюднення списку рекомендованих осіб до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 02 вересня 2022 року після 18:00 годин 21 вересня 2022 року після 18:00 годин 19 жовтня 2022 року після 18:00 годин 16 листопада 2022 року після 18:00 годин
Термін виконання вимог до зарахування для осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 16:00 годин 07 вересня 2022 року не пізніше 16:00 годин 30 вересня 2022 року не пізніше 16:00 годин 31 жовтня 2022 року не пізніше 29 листопада 2022 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 07 вересня 2022 року не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 31 жовтня 2022 року не пізніше 30 листопада 2022 року

* Вимоги до мотиваційних листів визначаються у розділі 8  Правил прийому

Вартість навчання для ОС Бакалавр на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб становить фіксовану вартість до завершення навчання – 35 000 грн. за навчальний рік.


 

ДЛЯ ВСТУПУ НА ДРУГИЙ  КУРС ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ У 2022 РОЦІ:

Етапи вступної компанії Терміни проведення 
Основний етап Додаткові
І етап ІІ етап IІІ етап
Реєстрація та робота електронних кабінетів, завантаження документів 01 липня 2022 року – 31 жовтня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 25 серпня 2022 року 20 вересня 2022 року 18 жовтня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 23 серпня 2022 року 19 вересня 2022 року 17 жовтня 2022 року 15 листопада 2022 року
Строки подання, розгляду мотиваційних листів та проведення співбесіди за ними* 15 червня – 07 вересня 2022 року до 21 вересня 2022 року до 19 жовтня 2022 року до 16 листопада 2022 року
Оприлюднення списку рекомендованих осіб до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 07 вересня 2022 року після 18:00 годин 21 вересня 2022 року після 18:00 годин 19 жовтня 2022 року після 18:00 годин 16 листопада 2022 року після 18:00 годин
Термін виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 16:00 годин 30 вересня 2022 року не пізніше 16:00 годин 17 жовтня 2022 року не пізніше 16:00 годин 11 листопада 2022 року не пізніше 29 листопада 2022 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 17 жовтня 2022 року не пізніше 11 листопада 2022 року не пізніше 30 листопада 2022 року

* Вимоги до мотиваційних листів визначаються у розділі 8 Правил прийому

Вартість навчання для ОС Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра та ОПР фахового молодшого бакалавра становить фіксовану вартість – 42 000 грн. за навчальний рік.


 

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов вступу, вартості навчання, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання звертайтеся в приймальну комісію за тел.: +38 (067) 519-75-77.

 

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

  • оригінал і копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, i копію додатка до нього;
  • оригінал і копію документа (одного з документів), що посвідчує особу
  • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • для юнаків: копію військово-облікового документа
  • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.:  +38 (067) 519-75-77


Приймальна комісія працює за таким графіком:

  • понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00, перерва – з 12.30 до 13.00;
  • субота – з 10.00 до 14.00 без перерви;
  • неділя – вихідний день.

 

ЯК ПОДАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУ НА ВСТУП НА НАВЧАННЯ

На сайті Міністерства освіти і науки України розміщено текстову та відеоінструкції щодо роботи з електронним кабінетом.

Текстова та відеоінструкція реєстрації електронних кабінетів вступників для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

 

Правила прийому на 2022 н. р.

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України для здобуття вищої освіти

Програми вступних випробувань