ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Анонс наших заходів

ЯК ВИЗНАЧИТИ ІСТИННІ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ

Про те, як усвідомити свої справжні потреби — у своїй авторській лекції на тему пошуку цінностей життя міркувала викладач Інституту психології і підприємництва доктор філософських наук, доцент Лариса Сергіївна Тарасюк. Більшість з нас не усвідомлює, що ми можемо свідомо обирати свої цінності, а тому ми їх і не обираємо — зате вони обирають нас.

Щоб знайти так звану «фокусну» точку зору, яка дасть правильне враження і про деталі, і про ціле, викладач ІПП запропонувала слухачам лекції розглянути теорію цінностей людини, крізь призму аксіології — філософського вчення про природу цінностей.

Доктор філософських наук відзначила, що аксіологія як самостійна область дослідження виникає тоді, коли поняття буття розщеплюється на два елементи: реальність і цінність як об’єкт різноманітних людських бажань, прагнень.

Цінності, згідно з аксіологією, — певна нормативна категорія, яка охоплює все те, що може бути метою, ідеалом, предметом потягу, прагнення, інтересу.
Основними поняттями та категоріями цієї теорії виступають благо, гідність, значення, оцінка, користь, перемога, сенс життя, щастя, повага і т.д.

Лариса Тарасюк підкреслила, що стійка сукупність ціннісних орієнтацій людини обумовлює такі якості особистості, як цілісність, надійність, вірність певним принципам та ідеалам, здатність до вольових зусиль в ім’я цих цінностей та ідеалів, активність життєвої позиції, наполегливість у досягненні мети. Водночас суперечливість в ціннісних орієнтаціях породжує непослідовність в поведінці, нерозвиненість, інфантилізм, панування зовнішніх стимулів у внутрішній структурі особистості, впливу об’єкта прагнення на потребу.

Цінності за планами буття
Цінності обумовлюються сенсом життя, розумом і вірогідністю, зазначила Лариса Тарасюк. Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ІПП відзначила необхідно чітко визначитися кожному індивіду, яке відношення він хоче втілювати, а потім свідомо, цілеспрямовано і систематично робити все необхідне, щоб розвинути і закріпити це відношення, у власній системі цінностей. Лектор також розповіла слухачам про види цінностей за планами буття, виділивши серед них такі:

План причини — свобода, любов, творчість, якась першопричина всього, що відбувається.

План інтуїції — точна ясна свідомість, цілісне знання, потрапляння в точку.

План ейдосу — ідеї, проєкт (Платон і його вчення про ейдос).

План серця — це духовний центр, який з’єднує мікросвіт і макросвіт людини, це якості, співпереживання, співчуття, милосердя, душевного тепла і т.д.

План ментальний — думки, наш напрацьований інтелект.

План чуттєвий, астральний — психоемоційний план, почуття людини.

План фізичний — матеріальні цінності: їжа, одяг, житло, матеріальне забезпечення.

Ціннісне мислення породжує дорогоцінні думки, ідеї, проєкти
Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін також зазначила, що ціннісне мислення формує цілісний світогляд, який має самостійність, самокритичність, самопізнання, творчість, глибоке прагнення до системності. Водночас саме це дає можливість набути впевненості, стійкості в житті, а цілісний світогляд є постійний процес вдосконалення особистості, постійна робота духу, що долає власну обмеженість.

Продукт ціннісного мислення — це творчість, а також втілення його ідей у світі об’єктивації. Розвиток особистості не допускає пропуску ступенів. Кожен попередній щабель несе дорогоцінний досвід, який він передає в наступний і так нескінченно. Тому ступені нашого розвитку не можна пропускати. Ми всі йдемо по сходах життя і необхідно пройти послідовно всі її щаблі, тобто життєві етапи. Перестрибуючи, зупиняючись, поспішаючи ми можемо порушити гармонію нашої еволюції.

Лариса Тарасюк запевнила, що кожна людина повинна запитати себе прямо, недвозначно і чесно: «Які мої цінності? І чи проявлені вони в мені? А якщо ні, то чому?». Варто усвідомити своє ставлення до світу, як воно почне змінюватися.
Поверхневі зміни відбуваються швидко, глибші — повільніше. Тому необхідно вибудовувати власну ієрархію цінностей, відповідно до вищих духовних, моральних цінностей.