ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації – це структурний підрозділ ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва», основними завданнями якого є:
– підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників шляхом розвитку їх професійної компетентності, здатності відповідально виконувати професійні завдання та посадові функції, сприяти інноваційним процесам щодо забезпечення якості підготовки фахівців у галузі психології, менеджменту, економіки та бізнесу;
– забезпечення високоякісної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців і управлінських кадрів бізнес-структур різних галузей економіки та напрямів професійної діяльності, а також всіх осіб, які прагнуть до особистісного розвитку та кар’єрного зростання.

Навчання та підвищення кваліфікації здійснюється за:
– корпоративними програмами;
– короткостроковими програмами;
– програмами міні МВА;
– участю у семінарах, тренінгах тощо.

Викладачі Центру – фахівці-практики із науковими ступенями та багаторічним досвідом ведення прибуткового бізнесу в різних сферах діяльності, або працюють на керівних посадах в організаціях, або займаються наданням консалтингових послуг.
Програми побудовані таким чином, щоб кожен слухач отримав актуальну та корисну інформацію, затребувані знання та навички, які зможе відразу застосувати у професійній діяльності та власному бізнесі.

Перелік виданих сертифікатів про підвищення кфаліфікації

Положення про центр бізнес освіти та підвищення кваліфікації

Положення про сертифікатні програми

ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ