ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є багатопрофільною. Викладачі кафедри працюють зі студентами всіх освітніх програм, допомагають їм виробити навички та уміння при вивченні:

 • мовних дисциплін;
 • дисциплін, що формують філософсько-наукові основи світогляду (філософія, соціологія, культурологія, релігієзнавство, етика та естетика, мова та термінологія наукових досліджень);
 • етносуспільних процесів, соціоісторичної динаміки, довкілля (соціологія, політологія);
 • дисциплін фізичного виховання, педагогічний процес яких спрямовано на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основних життєвоважливих рухових навичок, вмінь і зв’язаних із ними знань для успішної наступної професійної діяльності;
 • дисципліни “Безпека життєдіяльності”, яка подає характеристику існування людини в конкретному місці її знаходження, що є відображенням збалансованості між діями, які загрожують життю людини або її здоров’ю та причинами, що перешкоджають їх наслідкам.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • менеджмент
 • операційний менеджмент
 • стратегічне управління
 • управління зайнятістю
 • кадрове діловодство
 • управління діловими комунікаціями
 • управління конфліктами в колективі
 • менеджмент міжнародного бізнесу
 • європейський досвід управління
 • креативний менеджмент
 • управління знаннями
 • менеджмент іміджу
 • управління персоналом
 • система управління якістю в HR-менеджменті
 • стаффінг
 • рекрутинг
 • соціально-орієнтовний менеджмент
 • НR-інжиніринг
 • лідерство в управлінні
 • система управління якістю в HR-менеджменті

Основним завданням кафедра вбачає надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу гуманітарних знань, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням форм і методів навчання студентів, регулярно проводяться науково-теоретичні та методичні семінари, обмін досвідом роботи. Викладачі з вченим ступенем залучаються до проведення відкритих занять, керівництва науково-дослідною роботою молодих викладачів та студентів. Усі викладачі займаються розробкою і впровадженням сучасних технологій навчання, вдосконаленням змісту освіти.

Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу за різними напрямами. Наукові дослідження виконуються в рамках гуманітарних дисциплін: філософії, соціології, філології, педагогіки та природничо-наукових – біології.

Науково-педагогічний колектив кафедри бере участь у роботі міжнародних, міжвишівських і вишівських наукових і науково-практичних конференцій і семінарів.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ:

image description

Тарасюк Лариса Сергіївна

Життєве кредо:
«Наукою про зцілення душі є філософія».
(с) Цицерон

Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України по відділенню філософія.

Досвід і компетенції:

 • 17 років викладацької діяльності в університетах України на посадах від асистента до доцента кафедри;
 • Досвід керівництва науковою роботою магістрів, аспірантів та докторантів;
 • Автор понад 120 наукових праць, з них – 1 монографія, 2 книги, понад 35 статей у фахових виданнях, 2 у наукометричній базі даних «Scopus», а також конференції, наукові семінари та науково-консультативні публікації.
 • У 2017 р. стажування і підвищення кваліфікації в НПУ імені М.П. Драгоманова на кафедрі філософської
 • З жовтня 2020 по січень 2021 рр. – міжнародне стажування «VUZF Finance, insurance, business, entrepreneurship and innovation». Болгарія.
 • Володіння англійською мовою на рівні В2;
 • Досвід розробки та впровадження, ліцензування освітніх програм різного освітнього ступеня: «Філософія», «Культурологія» тощо;
 • Розробка науково-методичного забезпечення курсів та їх викладання: «Філософія», «Культурологія», «Етика та Естетика», «Логіка», «Філософська антропологія», «Культурна антропологія», «Аналітична філософія», «Риторика», «Соціальна філософія», «Філософія освіти» тощо.

Освіта

У 2017 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук  на тему «Цілісність та андрогінність у буттєвих констеляціях людини».
У 2014 р. рішенням Атестаційної колегії надане вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.
У 2011 р.  захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук  на тему «Креативність як феномен людського буття в культурі».
У 2006 р. закінчила Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність «Педагогіка те методика середньої освіти. Трудове навчання».
У 1997 р. закінчила Криворізький технічний університет, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».

Сфери наукових інтересів:

 • Самореалізація, саморозвиток особистості;
 • Творчість та креативність, актуалізація особистості;
 • Еволюція свідомості людини;
 • Цілісність особистості, саморозгортання як цілісність особистості;
 • Становлення життєвого світу людини, її живого творчого простору.
image description

Виноградова Вікторія Євгенівна

Життєве кредо:
«Розсуньте межі! Я завжди роблю те, чого не вмію, для того, щоб цього навчитись».
(с) Пабло Пікассо

Доктор психологічних наук, доцент.

Досвід і компетенції:

 • 18 років викладацької діяльності в університетах України на посадах від доцента до завідувача кафедри;
 • 12 років управлінської діяльності у ЗВО (завідувач кафедри);
 • 15 років розробки та проведення тренінгів («Управління конфліктами», «Клієнтоорієнтований сервіс», «Спілкування зі складними клієнтами», «Управління стресами», «Сервіс з посмішкою», «Розвиток креативності», «Профілактика професійного вигорання», «Маніпуляції та техніки протидії», «Командоутворення», «Ефективні комунікації», «Розвиток емоційного інтелекту»);
 • 15 років проведення корпоративних тренінгів для співробітників різних компаній (аеропорту “Бориспіль”, РНР, Omnicore, для державних службовців І – ІІ категорії в Школі вищого корпусу державної служби (Canadian Bureau for International Education)); бюро юридичної допомоги для населення; для патрульної поліції Києва, Київської міської державної адміністрації тощо;
 • 7 років оцінки персоналу (assessment centre);
 • 4 роки підбору персоналу за допомогою сучасних психодіагностичних методик (сертифікат ОS Ukraine «Використання ММРІ-2 в процесі відбору до поліцейської патрульної служби», «Тест тематичної аперцепції», сертифікований експерт по роботі з ТАТ; «Основи використання тесту BFQ-2», сертифікований експерт по роботі з опитувальником «Велика п’ятірка»); відбір кандидатів до патрульної поліції України (проведення співбесід, тестування ММРІ-2); відбір суддів до Верховного, Інтелектуального, Антикорупційного суду, переатестація суддів України (проведення співбесід, тестування);
 • Автор понад 60 наукових праць, монографій та навчальних посібників, у тому числі: навчальних посібників – 6, монографій – 3, статей – 60, у наукових фахових виданнях – 30, у наукометричній базі даних “COPERNICUS” 2, в інших міжнародних базах даних;
 • Проведення психологічних консультацій;
 • Досвід розробки, впровадження та ліцензування освітніх програм різного освітнього ступеня: «Психологія», «Соціальна робота»;
 • Розробка науково-методичного забезпечення курсів та їх викладання: «Загальна психологія», «Конфліктологія», «Розвиток творчих здібностей», «Психологія управління», «Соціальна психологія», «Психологія сім’ї», «Методика викладання у вищій школі», «Психологія ділового спілкування».
 • Досвід публічних виступів, в тому числі на теле- та радіопередачах в прямому ефірі.

Освіта

У 2021 р. отримала науковий ступінь доктоора психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, захистивши дисертаційну роботу на тему: «Психологічна ґенеза творчих здібностей видатних діячів науки».

У 2017 р. закінчила Національний авіаційний університет, спеціальність «Психологія».

У 2007 р. отримала вчене звання доцент кафедри психології та педагогіки.

У 2002 р. отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, захистивши дисертаційну роботу на тему: «Виховання безпритульних дітей в Україні в 20-х роках ХХ ст.».

У 1995 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність «Педагогіка та методика викладання, психолог».

Сфери наукових інтересів:

 • Психологія управління;
 • Соціальна психологія;
 • Психологія творчості.
image description

Гармаш Лариса Наумівна

Життєве кредо:

«Людина – це не те, що вона говорить, і не те, якою здається, а сама атмосфера, що створюється в її присутності. Бо ніхто не в змозі створити атмосферу, що не належить його сутності».

(Суфійська мудрість)

Досвід і компетенції:

 • Стаж викладацької роботи у закладах вищої освіти на посадах від асистента до завідувача кафедри – 30 років.
 • Віце-президент АФМ (Асоціація Філософського Мистецтва).
 • Захистила кандидатську дисертацію, присвячену ролі міфа в історії людства. Видала серію статей про міфи ( в т.ч. в новій 4-х-томній Українській Філософській Енциклопедії), переклади з англійської та дві книги з цієї теми (в т.ч. «Міфоаналіз: вступ до критики «темного розуму»).
 • Створила спецкурси, присвячені міфам різних культур та епох, а також міфу в житті сучасної людини.
 • Докторант сектору філософської антропології Інституту Філософії НАН ім. Г. Сковороди. Докторська присвячена феномену шляхетності в людському бутті.
 • Протягом 8 років працювала завідувачем відділу культури та випускаючим редактором аналітичних щотижневиків «Самостійна Україна», «Подробности», «Контраст».
 • Досвід психоаналітичного консультування понад 23 роки.
 • Виступає експертом з історії розвитку психоаналізу.
 • Автор багатьох перекладів та книг, серед яких підручник «Історія філософії: проблема людини», рекомендований МОН, що витримав 6 перевиданнь, «Антропологические парадигмы и мифологемы европейской философии»; «Світоглядно-антропологічні метаморфози людського буття в сучасній філософії»; «Міфоаналіз: вступ до «критики темного розуму» та інших, а також статей для словника «Філософська антропологія» (вид-во КНТ, 2017); Інтелектуальна біографія Лу Саломе «Лу Саломе сама о себе в трактовке Ларисы Гармаш», що потрапила у шорт-лист літературної премії -2012 у номінації «Другая литература».
 • Перекладала праці Фрейда, Юнга, Лу Саломе, Вейнінгера, Дерріда та ін.
 • Виступає в якості запрошеного експерта на ТБ в програмах «Свобода думки», «Мистецтво життя», «Час сови». Читає цикли лекцій з філософії, антропології та психоаналізу на багатьох відкритих майданчиках: «Філософія під Куполом»,Plato’s Cave, Art of mind, Freudhaus та ін.

Освіта:

Закінчила філософський факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченко, диплом з відзнакою (1990 рік).

Сфери наукових інтересів:

 • Онтологія
 • Філософія міфології
 • Психоаналіз
 • Філософська антропологія
 • Антропосоціогенез
 • Антропологічні доктрини та проблеми прогнозування
image description

Іванова Тетяна Вікторівна

Життєво кредо:

«Ті, хто осяває життя інших, не залишаться самі без світла».
(с) Дж. Метью Баррі

Доктор педагогічних наук, професор

Досвід і компетенції:

 • 30 років викладацької діяльності в університетах та вищих навчальних закладах України, 25 років обіймала посаду головного наукового співробітника Академії педагогічних наук України.
 • Член спеціалізованої вченої ради Тернопільського педагогічного університету Д 58.053.03 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, м. Тернопіль.
 • Керуючий партнер та медіа-експерт/медіатренер Академії Української Преси. Медіа-тренер проекту з медіаграмотності «Вивчай та розрізняй» за підтримки Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй Великої Британії у співпраці з Міністерством освіти і науки України.
 • Тренер Академії Української Преси та DW (Німеччина) у проекті «Тренінги для тренерів з медіграмотності».
 • Бізнес-тренер та коуч тренінгової компанії «Бізнес-центр ”Національний”».
  Закордонний досвід консультування та проведення тренінгових програм: Ірландія, Німеччина, Австрія, Росія, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Киргизія.
 • Консультування персон, які увійшли у ТОП-100 найвпливовіших людей в Україні (за версією «Forbes»).
 • Досвід у сфері політичного PR та консалтингу.
 • Автор понад 200 наукових праць у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Підручників – 4, навчальних посібників – 6, монографій – 5, методичних рекомендацій — 4, статей – 115, у наукових фахових виданнях – 54, у наукометричній базі даних «SCOPUS» – 1.
 • Стажування і підвищення кваліфікації у рамках міжнародного проекту Європейського союзу Еразмус + DESTIN.
 • Розробка науково-методичного забезпечення курсів та їх викладання: «Теорія та практика PR-діяльності», «Медіаосвіта та медіаграмотність», «Політичний PR та передвиборчі технології», «Стратегічне лідерство», «Мотивація персоналом та управління організацією», «Комунікативний менеджмент», «Ораторське мистецтво».

Освіта:

У 1985 році закінчила історико-педагогічний факультет Ворошиловградського педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель історії та суспільствознавства та методист з виховної роботи».

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічна культура майбутнього вчителя», м. Волгоград (Росія).

У 2002 році захистила докторську дисертацію на тему «Педагогічні основи культурологічної підготовки майбутнього фахівця», м. Волгоград (Росія).

Сфери наукових інтересів:

 • Освіта дорослих, методика та практика проведення тренінгів
 • PR та соціальні комунікації
 • Стратегічне лідерство та управління
 • Психологія комунікацій та ділові переговори
 • Іміджелогія
 • Медіаосвіта та медіаграмотність
image description

Циценко Ганна Богданівна

Життєве кредо:

«Не думайте про ціну. Подумайте про цінності»

Викладач кафедри, к.філос.н., консультант з питаннь філософії бренду.

Досвід і компетенції:

 • Стаж викладацької роботи у закладах вищої освіти на посадах від асистента до старшого викладача – 14 років.
 • Захистила кандидатську дисертацію, присвячену темі усамітнення (Християнське анахоретство як філософсько антропологічна проблема)
 • Співзасновниця  громадської організації “РІЗ”.
 • Членкиня  спеціалізованої вченої ради К 26.053.13 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 09.00.04 –філософська антропологія, філософія культури (2014 -2015 р.р.).
 • Співавторка  книг “Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: Навч. посібник” та “Філософія. Природа, проблематика, традиційні розділи. Хрестоматія” (Гриф Міністерства освіти і науки України).
 •  Авторка наукових статей про філософське переосмислення самотності та питань гендеру у сучасному українському суспільстві.
 • Авторка аналітичної роботи  “Медіатизація політики”, публічно представлена на Міжнародній науковій конференції “Роль грошей у політиці та на виборах в Україні” (Харків, 2019).
 • Виступала в якості запрошеного експерта на телеканалі “Київ” в програмі «Місто добра».
 • Пройшла Стажування і підвищення кваліфікації у рамках міжнародних проектів Еразмус (Вірменія,2018) та Європейського союзу (Польща, 2019).
 • Консультантка з питань PR,  філософії бренду,  корпоративних цінностей, авторка циклу тренінгів з аксіології.

Освіта

У 2015-2016 р.р – вільна слухачка Università degli Studi di Pavia.
У 2011 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.
У 2008 р. закінчила факультет менеджменту НПУ імені Михайла Драгоманова.
У 2007 р. Закінчила з відзнакою Інститут філософської освіти і науки НПУ імені Михайла Драгоманова.

Сфери наукових інтересів:

 • аксіологія;
 • філософія бренду;
 • філософська антропологія;
 • філософія культури;
image description

Журба (Махно) Наталія Іванівна

Життєве кредо

«В житті, як в супермаркеті: стоїш – двері зачинені, пішов – двері відчинились»

Викладач кафедри, практикуючий тренер з ораторської майстерності та постановки голосу.

Досвід і компетенції:

 • 17-річний досвід роботи з учнями 25 країн світу з ораторської майстерності та постановки голосу;
 • Засновник компанії «МегаОратор» (megaorator.com.ua);
 • Автор ютуб-каналу https://www.youtube.com/user/MegaOratorVideo (25 тис підписників та 3 млн переглядів);
 • Теле- та радіоведуча з 10-річним досвідом (телеканали «24», «Київ», радіо «Люкс», «Шарманка», «Авторадіо» та ін), викладач телешколи;
 • Консультант топ-політиків, міністрів і мільйонерів.

Освіта

У 2015 р. закінчила Федеральний державний бюджетний навчальний заклад вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет», факультет онтопсихології, отримала вищу психологічну освіти.
У 2001 р. закінчила Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, факультет біології, отримала вищу педагогічну освіту.

Сфери наукових інтересів:

 • дослідження про вплив голосу;
 • ораторська майстерність.
image description

Пасик-Косарєва Наталія Олександрівна

Життєве кредо:

«Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That’s why we call it ‘The Present’»

Викладач кафедри

Досвід і компетенції:

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні;

 • популяризація англійської мови серед студентів та викладачів;
 • 7 років науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти України;
 • 1 рік адміністративної діяльності у ЗВО;
 • Автор близько 20 наукових праць;
 • Досвід розробки освітніх програм та науково-методичного забезпечення дисциплін.

Освіта

 • Диплом бакалавра. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013р. Напрям підготовки «Філологія» (українська мова і література. Кваліфікація бакалавра філології, вчителя української мови і літератури, англійської мови.
  КВ №45502585 від 25.06.2013р.
 • Диплом магістра. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Повна вища освіта за спеціальністю «Українська мова і література». Кваліфікація викладача української мови і літератури; вчителя зарубіжної літератури та англійської мови.
  КВ №47470173 від 25.06.2014р.

Сфери наукових інтересів:

 • сучасні методики впровадження іноземної мови та технології її викладання
image description

Нікітан Наталія Олександрівна

Життєве кредо

«Людина віддзеркалюється у своїх вчинках»

Викладач кафедри, кандидат економічних наук

Досвід і компетенції:

 • 5 років роботи за профілем в центральному органі виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
 • 7 років введення бухгалтерської діяльності приватних підприємств;
 • 7 років науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти України;
 • Викладання дисциплін англійською мовою.

Освіта

У 2020 р. закінчила семестрове навчання у віртуальному класі Університету Небраска-Лінкольн США.
У 2018 р. здобула науковий ступінь кандидата економічних наук захистивши дисертаційне дослідження  на тему «Контроль за виконанням видаткової частини з бюджету органами Державної казначейської служби України».
У 2015 р. закінчила Вільну школу економіки в Україні.
У 2013 р. завершила аспірантуру на кафедрі аудиту Державного вищого навчального закладу «Національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана», без відриву від виробництва.
У 2007 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Національний аграрний університет», отримала освітній ступінь магістр за спеціальністю «Облік і аудит».

Сфера наукових інтересів:

 • контроль за видатками з бюджету;
 • казначейський контроль;
 • бюджетний облік;
 • тіньова економіка.