ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є багатопрофільною. Викладачі кафедри працюють зі студентами всіх освітніх програм, допомагають їм виробити навички та уміння при вивченні:

 • мовних дисциплін;
 • дисциплін, що формують філософсько-наукові основи світогляду (філософія, соціологія, культурологія, релігієзнавство, етика та естетика, мова та термінологія наукових досліджень);
 • етносуспільних процесів, соціоісторичної динаміки, довкілля (соціологія, політологія);
 • дисциплін фізичного виховання, педагогічний процес яких спрямовано на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основних життєвоважливих рухових навичок, вмінь і зв’язаних із ними знань для успішної наступної професійної діяльності;
 • дисципліни “Безпека життєдіяльності”, яка подає характеристику існування людини в конкретному місці її знаходження, що є відображенням збалансованості між діями, які загрожують життю людини або її здоров’ю та причинами, що перешкоджають їх наслідкам.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • менеджмент
 • операційний менеджмент
 • стратегічне управління
 • управління зайнятістю
 • кадрове діловодство
 • управління діловими комунікаціями
 • управління конфліктами в колективі
 • менеджмент міжнародного бізнесу
 • європейський досвід управління
 • креативний менеджмент
 • управління знаннями
 • менеджмент іміджу
 • управління персоналом
 • система управління якістю в HR-менеджменті
 • стаффінг
 • рекрутинг
 • соціально-орієнтовний менеджмент
 • НR-інжиніринг
 • лідерство в управлінні
 • система управління якістю в HR-менеджменті

Основним завданням кафедра вбачає надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу гуманітарних знань, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням форм і методів навчання студентів, регулярно проводяться науково-теоретичні та методичні семінари, обмін досвідом роботи. Викладачі з вченим ступенем залучаються до проведення відкритих занять, керівництва науково-дослідною роботою молодих викладачів та студентів. Усі викладачі займаються розробкою і впровадженням сучасних технологій навчання, вдосконаленням змісту освіти.

Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу за різними напрямами. Наукові дослідження виконуються в рамках гуманітарних дисциплін: філософії, соціології, філології, педагогіки та природничо-наукових – біології.

Науково-педагогічний колектив кафедри бере участь у роботі міжнародних, міжвишівських і вишівських наукових і науково-практичних конференцій і семінарів.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ:

image description

Тарасюк Лариса Сергіївна

Життєве кредо:
«Наукою про зцілення душі є філософія».
(с) Цицерон

Завідувач кафедри, доктор філософських наук, доцент

Досвід і компетенції:

 • 16 років викладацької діяльності в університетах України на посадах від асистента до доцента кафедри;
 • Досвід керівництва науковою роботою магістрів, аспірантів та докторантів;
 • Автор понад 70 наукових праць, з них – 1 монографія, 2 книги, понад 35 статей у фахових виданнях, у міжнародних виданнях; у наукометричній базі даних “SENS” (колективна монографія), конференції, наукові семінари;
 • Стажування і підвищення кваліфікації НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедра філософської антропології, довідка про проходження стажування (наказ № 602 від 01.12.2016 р.). Довідка від 31.01.2017. р., тема: «Етико-філософські засади психолого-педагогічного спрямування»;
 • Досвід розробки та впровадження, ліцензування освітніх програм різного освітнього ступеня: «Філософія», «Культурологія» тощо;
 • Розробка науково-методичного забезпечення курсів та їх викладання: «Філософія», «Культурологія», «Етика та Естетика», «Логіка», «Філософська антропологія», «Культурна антропологія», «Аналітична філософія», «Риторика», «Соціальна філософія», «Філософія освіти» тощо.

Освіта

 • 1991-1997 рр. Криворізький технічний університет, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво»;
 • 2003-2006 рр. Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність «Педагогіка те методика середньої освіти. Трудове навчання»;
 • 21.11.2011 р. – захист дисертаційної роботи «Креативність як феномен людського буття в культурі» за спеціальністю “теорія та історія культури” (філософські науки – 26.00.01) на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 26.053.20 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
 • 17.02.2012 р. на підставі рішення Атестаційної колегії присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук (диплом ДК № 004730);
 • 16.05.2014 р. рішенням Атестаційної колегії надане вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (диплом 12 ДЦ № 038633);
 • 23.10.2017 р. – захист дисертаційної роботи «Цілісність та андрогінність у буттєвих констеляціях людини» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.053.07 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди;
 • 12.12.2017 р. на підставі рішення Атестаційної колегії присуджено науковий ступінь доктора філософських наук (диплом ДД № 007144).

Сфери наукових інтересів:

 • Самореалізація, саморозвиток особистості;
 • Творчість та креативність, актуалізація особистості;
 • Еволюція свідомості людини;
 • Цілісність особистості, саморозгортання як цілісність особистості;
 • Становлення життєвого світу людини, її живого творчого простору.
image description

Виноградова Вікторія Євгенівна

Життєве кредо:
«Розсуньте межі! Я завжди роблю те, чого не вмію, для того, щоб цього навчитись».
(с) Пабло Пікассо

Кандидат пед. наук, доцент.

Досвід і компетенції:

 • 16 років викладацької діяльності в університетах України на посадах від доцента до завідувача кафедри;
 • 11 років управлінської діяльності у ЗВО (завідувач кафедри);
 • 15 років розробки та проведення тренінгів («Управління конфліктами», «Клієнтоорієнтований сервіс», «Спілкування зі складними клієнтами», «Управління стресами», «Сервіс з посмішкою», «Розвиток креативності», «Профілактика професійного вигорання», «Маніпуляції та техніки протидії», «Командоутворення», «Ефективні комунікації», «Розвиток емоційного інтелекту»);
 • 15 років проведення корпоративних тренінгів для співробітників різних компаній (аеропорту “Бориспіль”, РНР, Omnicore, для державних службовців І – ІІ категорії в Школі вищого корпусу державної служби (Canadian Bureau for International Education)); бюро юридичної допомоги для населення; для патрульної поліції Києва, Київської міської державної адміністрації тощо;
 • 7 років оцінки персоналу (assessment centre);
 • 4 роки підбору персоналу за допомогою сучасних психодіагностичних методик (сертифікат ОS Ukraine «Використання ММРІ-2 в процесі відбору до поліцейської патрульної служби», «Тест тематичної аперцепції», сертифікований експерт по роботі з ТАТ; «Основи використання тесту BFQ-2», сертифікований експерт по роботі з опитувальником «Велика п’ятірка»); відбір кандидатів до патрульної поліції України (проведення співбесід, тестування ММРІ-2); відбір суддів до Верховного, Інтелектуального, Антикорупційного суду, переатестація суддів України (проведення співбесід, тестування);
 • Автор понад 60 наукових праць, монографій та навчальних посібників, у тому числі: навчальних посібників – 6, монографій – 3, статей – 60, у наукових фахових виданнях – 30, у наукометричній базі даних “COPERNICUS” 2, в інших міжнародних базах даних;
 • Проведення психологічних консультацій;
 • Досвід розробки, впровадження та ліцензування освітніх програм різного освітнього ступеня: «Психологія», «Соціальна робота»;
 • Розробка науково-методичного забезпечення курсів та їх викладання: «Загальна психологія», «Конфліктологія», «Розвиток творчих здібностей», «Психологія управління», «Соціальна психологія», «Психологія сім’ї», «Методика викладання у вищій школі», «Психологія ділового спілкування».
 • Досвід публічних виступів, в тому числі на теле- та радіопередачах в прямому ефірі.

Освіта

У 1995 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність «Педагогіка та методика викладання, психолог».

У 2001 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка, історія педагогіки» на тему: «Виховання безпритульних дітей в Україні в 20-х роках ХХ ст.».

У 2007 р. – отримала наукове звання доцента на кафедрі психології та педагогіки.

Сфери наукових інтересів:

 • Психологія управління;
 • Соціальна психологія;
 • Психологія творчості.
image description

Гармаш Лариса Наумівна

Життєве кредо:

«Людина – це не те, що вона говорить, і не те, якою здається, а сама атмосфера, що створюється в її присутності. Бо ніхто не в змозі створити атмосферу, що не належить його сутності».

(Суфійська мудрість)

Досвід і компетенції:

 • Стаж викладацької роботи у закладах вищої освіти на посадах від асистента до завідувача кафедри – 30 років.
 • Віце-президент АФМ (Асоціація Філософського Мистецтва).
 • Захистила кандидатську дисертацію, присвячену ролі міфа в історії людства. Видала серію статей про міфи ( в т.ч. в новій 4-х-томній Українській Філософській Енциклопедії), переклади з англійської та дві книги з цієї теми (в т.ч. «Міфоаналіз: вступ до критики «темного розуму»).
 • Створила спецкурси, присвячені міфам різних культур та епох, а також міфу в житті сучасної людини.
 • Докторант сектору філософської антропології Інституту Філософії НАН ім. Г. Сковороди. Докторська присвячена феномену шляхетності в людському бутті.
 • Протягом 8 років працювала завідувачем відділу культури та випускаючим редактором аналітичних щотижневиків «Самостійна Україна», «Подробности», «Контраст».
 • Досвід психоаналітичного консультування понад 23 роки.
 • Виступає експертом з історії розвитку психоаналізу.
 • Автор багатьох перекладів та книг, серед яких підручник «Історія філософії: проблема людини», рекомендований МОН, що витримав 6 перевиданнь, «Антропологические парадигмы и мифологемы европейской философии»; «Світоглядно-антропологічні метаморфози людського буття в сучасній філософії»; «Міфоаналіз: вступ до «критики темного розуму» та інших, а також статей для словника «Філософська антропологія» (вид-во КНТ, 2017); Інтелектуальна біографія Лу Саломе «Лу Саломе сама о себе в трактовке Ларисы Гармаш», що потрапила у шорт-лист літературної премії -2012 у номінації «Другая литература».
 • Перекладала праці Фрейда, Юнга, Лу Саломе, Вейнінгера, Дерріда та ін.
 • Виступає в якості запрошеного експерта на ТБ в програмах «Свобода думки», «Мистецтво життя», «Час сови». Читає цикли лекцій з філософії, антропології та психоаналізу на багатьох відкритих майданчиках: «Філософія під Куполом»,Plato’s Cave, Art of mind, Freudhaus та ін.

Освіта:

 • Закінчила філософський факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченко, диплом з відзнакою (1990 рік).

Сфери наукових інтересів:

 • Онтологія
 • Філософія міфології
 • Психоаналіз
 • Філософська антропологія
 • Антропосоціогенез
 • Антропологічні доктрини та проблеми прогнозування
image description

Іванова Тетяна Вікторівна

Життєво кредо:

«Ті, хто осяває життя інших, не залишаться самі без світла».
(с) Дж. Метью Баррі

Доктор педагогічних наук, професор

Досвід і компетенції:

 • 29 років викладацької діяльності в університетах та вищих навчальних закладах України, 25 років обіймала посаду головного наукового співробітника Академії педагогічних наук України.
 • Член спеціалізованої вченої ради Тернопільського педагогічного університету Д 58.053.03 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, м. Тернопіль.
 • Керуючий партнер та медіа-експерт/медіатренер Академії Української Преси. Медіа-тренер проекту з медіаграмотності «Вивчай та розрізняй» за підтримки Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй Великої Британії у співпраці з Міністерством освіти і науки України.
 • Тренер Академії Української Преси та DW (Німеччина) у проекті «Тренінги для тренерів з медіграмотності».
 • Бізнес-тренер та коуч тренінгової компанії «Бізнес-центр ”Національний”».
  Закордонний досвід консультування та проведення тренінгових програм: Ірландія, Німеччина, Австрія, Росія, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Киргизія.
 • Консультування персон, які увійшли у ТОП-100 найвпливовіших людей в Україні (за версією «Forbes»).
 • Досвід у сфері політичного PR та консалтингу.
 • Автор понад 200 наукових праць у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Підручників – 4, навчальних посібників – 6, монографій – 5, методичних рекомендацій — 4, статей – 115, у наукових фахових виданнях – 54, у наукометричній базі даних «SCOPUS» – 1.
 • Стажування і підвищення кваліфікації у рамках міжнародного проекту Європейського союзу Еразмус + DESTIN.
 • Розробка науково-методичного забезпечення курсів та їх викладання: «Теорія та практика PR-діяльності», «Медіаосвіта та медіаграмотність», «Політичний PR та передвиборчі технології», «Стратегічне лідерство», «Мотивація персоналом та управління організацією», «Комунікативний менеджмент», «Ораторське мистецтво».

 

Освіта:

 • У 1985 році закінчила історико-педагогічний факультет Ворошиловградського педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель історії та суспільствознавства та методист з виховної роботи».
 • У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічна культура майбутнього вчителя», м. Волгоград (Росія).
 • У 2002 році захистила докторську дисертацію на тему «Педагогічні основи культурологічної підготовки майбутнього фахівця», м. Волгоград (Росія).

Сфери наукових інтересів:

 • Освіта дорослих, методика та практика проведення тренінгів
 • PR та соціальні комунікації
 • Стратегічне лідерство та управління
 • Психологія комунікацій та ділові переговори
 • Іміджелогія
 • Медіаосвіта та медіаграмотність
image description

Колот Анастасія Олександрівна

Життєве кредо:

«Улюблена робота – це добре оплачуване хобі».

Викладач кафедри, експерт в області креативу, бізнес-копірайтингу, креативний директор у рекламному холдингу, практик, тренер, викладач.

У 2005 р. закінчила Київський славістичний університет, факультет міжнародних відносин за спеціальністю історик. Понад 10 років досвіду роботи в сфері реклами та маркетингу, 8 років роботи в креативних агентствах, 2 роки викладання курсу “Золотий резерв”, лектор курсів Marketing Lab, Be First, SMM-культ.

Сфери наукових інтересів:

 • Розвиток креативного мислення;
 • Викладання креативу в рекламних компаніях;
 • Проведення тренінгів з бізнес-копірайтингу.
image description

Тарасова Олена Миколаївна

Життєве кредо:

“Вдосконалюватися – значить змінюватися, бути досконалим – означає змінюватися часто”.

(с) Вінстон Черччиль

Викладач кафедри, літературний редактор, тренер з ділового письма, копірайтингу та російської/української мов.

У 2004 р. закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю правознавство (магістр права).

Сфери наукових інтересів:

 • Розробка програм для вивчення української/російської мови;
 • Розробка програм з ділового письма, написання есе;
 • Розвиток персоналу з метою підвищення рівня грамотності, розвитку культури ділового мовлення та письма.