ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Kафедра менеджменту та онтопсихології

Кафедра менеджменту та онтопсихології забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Менеджмент». а також навчальних дисциплін, покликаних давати якісні знання в галузі онтопсихології, що відповідають високим науковим і освітнім стандартам, з метою їх практичного застосування студентами у різних сферах людського життя.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • розвиток цілісного підходу в галузі теоретичних досліджень, індивідуальності;
 • виявлення та сприяння розвитку лідерського потенціалу студента;
 • практичне застосування онтопсихологічного підходу;
 • управління діяльністю підприємств в умовах змін;
 • управління персоналом;
 • стратегічне управління сталим розвитком;
 • управління змінами на засадах сталого розвитку та теорії змін;
 • формування кадрової політики підприємств тощо.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • менеджмент
 • стратегічний менеджмент
 • управління зайнятістю
 • кадрове діловодство
 • управління конфліктами
 • креативний менеджмент
 • менеджмент іміджу
 • управління персоналом
 • система управління якістю в HR-менеджменті
 • рекрутинг
 • НR-інжиніринг
 • лідерство в управлінні
 • основи онтопсихології
 • психологія поведінки
 • практична онтопсихологія
 • психологія управління
 • психологічний аналіз ситуації
 • методи прийняття управлінських рішень

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота із проблем формування систем управління на засадах теорії лідерства. В рамках проблеми реалізуються наукові дослідження:

 • стратегічне управління підприємствами на засадах сталого розвитку;
 • формування системи управління змінами;
 • адаптація психологічної методології до систем управління підприємством тощо.

Результати наукових досліджень лягають в основу підручників, навчальних посібників, монографій, методичних вказівок, які друкуються та активно використовуються в навчанні. Ведеться безперервний пошук нових форм і методів активізації навчального процесу, запроваджуються ділові ігри, тренінги. Викладачі беруть участь у науково-методичній діяльності.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ:

image description

Бабіна Олена Вікторівна

Життєве кредо:

«Є тільки одне благо – знання, і тільки одне зло – неуцтво».

(с) Сократ

Завідувач кафедри менеджменту та онтопсихології, кандидат економічних наук, доцент, технік-онтопсихолог, тренер-практик, експерт особистісного розвитку, засновник групи компаній 3S.

Досвід і компетенції:

 • 15 років викладання та консультування;
 • понад 1000 проведених семінарів та тренінгів у сферах лідерства, менеджменту та управління персоналом;
 • 16 років успішного управління та розвитку власного бізнесу;
 • підвищення кваліфікації та стажування в різних країнах світу: Італії, Німеччині, Латвії, Франції тощо;
 • набуті компетенції із розвитку креативного потенціалу лідерів, що є активними учасниками в бізнесі, політиці, мистецтві та інших сферах життєдіяльності;
 • досвід викладання та консультування;
 • коуч керівників;
 • оцінка та розвиток «Золотого резерву» (І-HR консультування);
 • керівництво та розробка освітніх програм для «Корпоративного університету».

Освіта

У 2018 р. захистила дисертацію кандидата наук на тему «Формування системи управління змінами на підприємстві в контексті результативного лідерства».
У 2011 р. закінчила Федеральний державний бюджетний навчальний заклад вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет» за програмою підготовки «Психологія» та здобула право на ведення професійної діяльності в сфері онтопсихології.
У 1996 р. отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Економіка підприємства», спеціалізація «Менеджмент» в Одеському державному економічному університеті.
У 1993 р. закінчила Одеський державній університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Англійська мова і література».

Сфери наукових інтересів:

 • Аутентифікуюче консультування;
 • Формування методології результативного лідерства;
 • Розвиток креативного потенціалу лідерів;
 • Методи та інструменти ефективного HR- менеджменту.
image description

Зайцева Іраїда Юріївна

Життєве кредо:

«Мрій про неможливе – отримаєш МАКСИМУМ!».

(с) Наполеон

В.о. ректора, професор, доктор економічних наук

Досвід і компетенції:

 • 23 роки науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти України;
 • 13 років адміністративно-управлінської діяльності у ЗВО;
 • 5 років успішного управління та розвитку власного бізнесу;
 • автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: монографії – 2, колективна монографія – 1, підручники – 2; навчальні посібники – 4; статті у наукових збірниках – 82; тези наукових конференцій – 54.

Освіта:

 • У 2020 році отримала Міжнародний диплом про присудження ступеню Master of Business Administration, Finance.
 • З 2016 року – академік Економічної академії наук України.
 • З 2016 року – академік Нью-Йоркської Академії наук.
 • У 2014 році отримала атестат професора кафедри фінансів.
 • У 2011 році отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами». Тема дисертації: «Організаційно-економічні підходи до захисту підприємств від недружніх поглинань».
 • У 2008 році отримала диплом доцента кафедри фінансів.
 • У 2004 році отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку». Тема дисертації: «Підвищення ефективності вантажних залізничних перевезень в умовах глобалізації».
 • У 2000 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит» факультету економіки транспорту, Харківська державна академія залізничного транспорту.

Додаткова інформація

У 2002 році стала стипендіатом Кабінету Міністрів України.

У 2009 році отримала грант Президента України для виконання науково-дослідної роботи «Тактика недружніх поглинань та формування захищеної корпоративної структури на підприємствах автомобільного транспорту».

З 2012 по 2015 роки – член Науково-методичної ради з фінансів Міністерства освіти і науки України.

 • З 2012 року по теперішній час – член Cпеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» й «Економіка та управління національним господарством» в Українському державному університеті залізничного транспорту.Сфери наукових інтересів:
 • Безпека бізнесу в Україні
 • Розробка стратегії прориву
 • Управління змінами. Управління опором змінам
 • Фінансовий менеджмент
 • Формування стратегії захисту підприємств від рейдерства
image description

Пасик-Косарєва Наталія Олександрівна

Життєве кредо:

«Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That’s why we call it ‘The Present’»

Викладач кафедри

Досвід і компетенції:

Член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні;

 • популяризація англійської мови серед студентів та викладачів;
 • 7 років науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти України;
 • 1 рік адміністративної діяльності у ЗВО;
 • Автор близько 20 наукових праць;
 • Досвід розробки освітніх програм та науково-методичного забезпечення дисциплін.

Освіта

 • Диплом бакалавра. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013р. Напрям підготовки «Філологія» (українська мова і література. Кваліфікація бакалавра філології, вчителя української мови і літератури, англійської мови.
  КВ №45502585 від 25.06.2013р.
 • Диплом магістра. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Повна вища освіта за спеціальністю «Українська мова і література». Кваліфікація викладача української мови і літератури; вчителя зарубіжної літератури та англійської мови.
  КВ №47470173 від 25.06.2014р.

Сфери наукових інтересів:

 • сучасні методики впровадження іноземної мови та технології її викладання
image description

Шкурко Ярослава Іванівна

Життєве кредо:
«Якщо ви хочете побудувати корабель, не треба скликати людей, щоб йти в ліс валити дерева, розпилювати їх і потім зшивати отримані дошки. Замість цього навчіть їх мріяти про море».

(с) Антуан де Сент-Екзюпері

Доцент кафедри, к.псих.н., HR-експерт, бізнес-тренер, психолог.

Досвід і компетенції:

 • 19 років успішної роботи в HR-сфері (в тому числі понад 14 років управління персоналом, HR- керівник);
 • 17 років ефективного підбору персоналу у різних сферах діяльності;
 • 10 років науково-дослідної роботи;
 • 5 років викладацької роботи (розробка та впровадження спецкурсу по психології управлінням);
 • 5 років викладацької роботи (розробка та впровадження спецкурсу з психології управління);
 • 5 років проведення бізнес-тренінгів: «Управління персоналом» (підбір, адаптація, мотивація оцінювання достовірності інформації, психодіагностичні методи тощо),
 • «Ефективна взаємодія підрозділів», «Командоутворення» управлінські ігри, бізнес-ігри;
 • Проведення інтерв’ю (проективні, case, метапрограмні, оцінка достовірності тощо);
 • Психодіагностика, тестування;
 • Підбір персоналу та формування команди;
 • Оцінювання та розвиток персоналу, assessment centre;
 • Розробка та проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів, бізнес-ігор тощо);
 • Розробка та впровадження HR-процесів.

Освіта

У 2000 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності» (спеціальність 19.00.05. – соціальна психологія). Здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук.
У 1997-2000 р. Державна Академія керівних кадрів освіти (аспірантура).
У 1998 р. закінчила магістратуру в Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю: практична психологія.
У 1996 р. закінчила Український державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю

 

Сфери наукових інтересів:

 • Управління персоналом, підбір, адаптація, мотивація персоналу;
 • Ефективна комунікація, ефективна взаємодія підрозділів;
 • Командоутворення, командні ролі;
 • Практичний досвід підбору персоналу, психодіагностика, тестування;
 • Розробка практичних ділових ігор, розвиток персоналу.
image description

Круглов Костянтин Олександрович

Життєве кредо:
«Успіх складається з цеглинок щоденної праці».

Доцент кафедри, доктор філософії.

Досвід і компетенції:

 • 20 років управління та розвитку власного бізнесу;
 • Підвищення кваліфікації та стажування в різних країнах світу: Італії, Бразилії, Латвії, Росії тощо за освітніми програмами з психології та психології бізнесу;
 • Досвід розвитку креативного потенціалу лідерів у бізнесі та інших сферах діяльності.

Освіта

У 2022 р. отримав диплом доктора філософії за спеціальністю: 053 «Психологія». Тема дисертації: «Соціальний капітал як чинник суб’єктивного благополуччя працівників підприємства з різним груповим статусом»;

У 2015 р. закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство»;

У 2007 р. закінчив МІМ-Київ та здобув ступень магістра з бізнес-адміністрування;

У 2002 р. закінчив Дніпропетровський національний університет зі спеціальності «Економіка підприємства».

Сфери наукових інтересів:

 • Лідерство, розвиток лідерського потенціалу;
 • Інновації в освіті;
 • Застосування гуманістичного критерію в різних сферах людської активності (освіта, бізнес, політика).
image description

Хоменко Ірина Богданівна

Життєве кредо:

«Стиль є у кожного з нас – його просто потрібно знайти».

(с) Діана фон Фюрстенберг

Доцент кафедри, к.е.н., власник компанії у fashion-індустрії. Напрямки підприємницької діяльності – пошиття одягу та шкіряних аксессуарів, інтер’єрна флористика.

Досвід і компетенції:

 • 13 років викладацької діяльності у закладах вищої освіти;
 • 6 років управлінської діяльності на посаді керівника проектів у сфері управління корпоративною культурою та фешн-індустрії;
 • Автор понад 30 наукових праць, у тому числі одна колективна монографія у співавторстві;
 • Стажування та підвищення кваліфікації у Польщі, м. Вроцлав (Відомство з питань конкуренції та захисту прав споживачів Республіки Польща).

Освіта

У 2009 р. захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Тема дисертації: «Вплив транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище національної економіки».
У 2003 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера антимонопольної діяльності.

Сфери наукових інтересів:

 • психологія стилю та іміджу;
 • психологія красоти;
 • корпоративна культура та психологія бізнесу;
 • формування державної політики управління трудовими ресурсами.
image description

Іоффе Михайло Володимирович

Життєве кредо:
«Успішні та багаті люди завжди вчаться, а бідні та ледачі так усе вже знають».

Доцент кафедри, психолог, партнер консалтингової компанії.

Досвід і компетенції:

 • 15 років успішного досвіду в управлінні та розвитку бізнесу;
 • Підвищення кваліфікації та стажування в різних країнах світу: Італії, Латвії, Франції, Швейцарії, Бразилії тощо за освітніми програмами з психології бізнесу;
 • Набуті компетенції з комунікативного менеджменту, ефективного ведення переговорів, техніки ефективних продажів.

Освіта

У 2009 р. закінчив програму SEMBA Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування».

У 2002 р. закінчив Національну металургійну академію України і отримав диплом з відзнакою зі спеціальності «Економіка підприємства».

Сфери наукових інтересів:

 • Невербальні комунікації;
 • Ефективні комунікації;
 • Проксеміка, кінетика, фізіогноміка;
 • Мистецтво переговорів у продажах.
image description

Никифорчин Мар’яна Дмитрівна

Життєве кредо:

«Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе».

(с) Сократ

Ст. викладач кафедри, експерт в галузі проектного управління.

Досвід і компетенції:

 • Понад 8 років досвіду проектного управління;
 • 3 роки викладання у ЗВО;
 • Підвищення кваліфікації та стажування в різних країнах світу: Італії, Бразилії тощо;
 • Набуті компетенції з розвитку корпоративної культури;
 • Викладання маркетингу, стратегічного та проектного управління;
 • Консультування з аналізу та оцінки ринкового середовища.

Освіта

У 2019 р. захистила дисертаційне дослідження кандидата економічних наук на тему: «Управління підвищенням операційної ефективності промислових підприємств».
У 2017 р. Федеральний державний бюджетний навчальний заклад вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет» за програмою професійної перепідготовки «Психологія», напрям «Онтопсихологія».
У 2010 р. закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Менеджмент організацій»,

Сфери наукових інтересів:

 • Управління підприємницькими проектами та лідерство в проектному менеджменті;
 • Управління в умовах змін та організаційний розвиток;
 • Управління операційною ефективністю;
 • Антикризовий менеджмент.

 

image description

Шабетнік Олександр Сергійович

Викладач кафедри, практикуючий бізнес-тренер, коуч.

Експерт з питань продажу, менеджменту, комунікацій та HR-технологій.

Досвід і компетенції:

 • Досвід роботи за спеціальністю бізнес-тренер, коуч, HR-експерт – з 2008 року
 • Практичний досвід роботи з великими національними та міжнародними торгівельними компаніями
 • Великий досвід побудови систем навчання та розвитку персоналу
 • Автор багаточисленних статей з технологій продажу, менеджменту та психології комунікацій
 • Більш ніж 2000 успішно реалізованих навчальних програм та проектів

Освіта:

У 2009 році закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Психологія».
У 2005 році закінчив Національний університет харчових технологій за спеціальністю “Інтегровані інформаційні системи та технології”.

Сфери наукових інтересів:

 • Психологія комунікацій;
 • Технології продажу та переговорів;
 • Методи управління бізнес-процесами та персоналом.
image description

Парубский Ігор Георгійович

Викладач кафедри, власник медіа групи «Дім та Інтер’єр»

Досвід і компетенції:

 • 21 рік управління та розвитку власного бізнесу;
 • Дослідження у сфері психології бізнесу та комунікації;
 • Дослідження у сфері меметики інформації.

Освіта

Навчався у Федеральному державному бюджетному навчальному закладі вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет» за програмою підготовки «Психологія».
У 1990 закінчив Одеський державний університет ім. І.І Мечникова, факультет біології, кафедра фізіології людини, спеціалізація за темою «Епілепсія. Осередки збудження».

Сфера наукових інтересів:

 • Психологія;
 • Меметика;
 • Маркетинг;
 • Менеджмент;
 • Комунікації в бізнесі.
image description

Тютюн Ольга Володимирівна

«Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися, а похорон – просто формальність»

(с) Генрі Форд.

Викладач кафедри, керуючий партнер ТОВ «Група комерційної медіації» (Commercial Mediation Group),

Досвід і компетенції:

 • Сертифікована бізнес і сімейна медіаторка.
 • Сертифікована бізнес-тренерка.
 • 20-річний досвід служби в митних органах (1993-2013 рр.), у тому числі у центральному апараті Державної митної служби України (2002-2013 рр.). Обіймала посаду заступника начальника Управління правового забезпечення.
 • У якості експерта приймала участь у підготовці та проведенні засідань Ради керівників митних служб Співдружності Незалежних Держав, двосторонніх і багатосторонніх переговорах із митницями суміжних держав з питань митної безпеки.
 • У 2013 – 2016 рр. працювала у Державній фіскальній службі України, де займалась досудовим врегулюванням спорів з оподаткування митними платежами. Має спеціальне звання Радник податкової та митної справи І (першого) рангу.
 • Входила до робочої групи при Міністерстві юстиції України з підготовки законопроекту «Про медіацію».
 • З 2016 р. – практикуючий медіатор у сфері бізнесу, організаційної, сімейної медіації.
 • Має досвід проведення медіації на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку (USAD).
 • Входить до етичного комітету та пулу медіаторів Young Business Club.
 • Є медіаторкою Центру Медіації при Київській Торгово-промисловій палаті, Центру посередництва та медіації Київського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Міського центру дитини (Служба у справах дітей Київської МДА).
 • Є тренером Асоціації «Податки України» та Учбового центру податкових консультантів.
 • Має досвід викладання на магістерській освітній та сертифікатній освітній програмі «Професійна медіація» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Співавтором і тренером тренінгу «Мистецтво медіації для адвокатів» (спільний проект УЦМ та Вищої шкоди адвокатури ААУ), тренінгів з Базових навичок медіатора, тренінгів-спеціалізацій з сімейної медіації у Школі медіації Академії адвокатури України, БФ «Карітас-Запоріжжя», ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті».
 • З 2018 р. веде авторські тренінги «Конструктивний конфлікт з владою: стратегії успіху», «Мистецтво влучних запитань».
 • У 2020 році стала співавтором і тренером он-лайн курсу «Медіація для юристів» і спеціалізованого курсу «Базові навички сімейного медіатора». Засновниця проєкту «Майстерня практик медіації».

Освіта

У 2021 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, спеціальність «Психологія»
У 2008 р. закінчила Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі за напрямом «Міжнародне право».
У 1999 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за напрямом «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Сфера наукових інтересів:

 • медіація;
 • психологія конфлікту;
 • стратегія і тактика переговорного процесу.

 

image description

Васильчук Світлана Станіславівна

Життєве кредо

«Навіть якщо Вас з’їли – у Вас все одно є два виходи»

Викладач кафедри, к.ю.н., приватний адвокат практика, податковий консультант.

Досвід і компетенції:

 • понад 8 років працювала в органах Державної податкової служби України в управліннях правової роботи та адміністративного оскарження;
 • індивідуальна адвокатська практика з 2016 року;
 • доцент кафедри кримінального права Державного університету інфраструктури та технологій;
 • лектор Учбового центру податкових консультантів Асоціації “Податки України.

Освіта

У 2015 р. захистила дисертаційну роботу кандидата юридичних наук зі на тему: «Правове регулювання податкового контролю за справлянням непрямих податків».
У 2010 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація «Антикризове управління підприємством».
У 2007 р. з відзнакою закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство», спеціалізація «Фінансово-правове забезпечення діяльності держави».

Сфера наукових інтересів:

 • фінансово-економічна безпека платників податків;
 • оптимізація оподаткування;
 • вдосконалення податкового контролю та податкового законодавства;
 • трудове право;
 • податкові спори та правопорушення;
 • кримінальні правопорушення у сфері економіки.