ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Kафедра Oнтопсихології

Кафедра онтопсихології забезпечує викладання навчальних дисциплін, покликаних давати якісні знання в галузі онтопсихології, що відповідають високим науковим і освітнім стандартам, з метою їх практичного застосування студентами у різних сферах людського життя.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • розвиток цілісного підходу в галузі теоретичних досліджень, індивідуальності;
 • виявлення та сприяння розвитку лідерського потенціалу студента;
 • практичне застосування онтопсихологічного підходу.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • основи онтопсихології;
 • психологія поведінки;
 • практична онтопсихологія;
 • психологія критичних життєвих ситуацій;
 • психологія творчості;
 • психологічний аналіз ситуації;
 • принципи й методи вирішення прикладних психологічних завдань.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота із проблем формування систем управління на засадах теорії лідерства.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ:

image description

Бабіна Олена Вікторівна

Життєве кредо:

«Є тільки одне благо – знання, і тільки одне зло – неуцтво».

(с) Сократ

Завідувач кафедри, к.е.н., технік-онтопсихолог, тренер-практик, експерт особистісного розвитку, засновник групи компаній 3S.

Досвід і компетенції:

 • 15 років викладання та консультування;
 • понад 1000 проведених семінарів та тренінгів у сферах лідерства, менеджменту та управління персоналом;
 • 16 років успішного управління та розвитку власного бізнесу;
 • підвищення кваліфікації та стажування в різних країнах світу: Італії, Німеччині, Латвії, Франції тощо;
 • набуті компетенції із розвитку креативного потенціалу лідерів, що є активними учасниками в бізнесі, політиці, мистецтві та ін. сферах життєдіяльності;
 • досвід викладання та консультування;
 • коуч керівників;
 • оцінка та розвиток «Золотого резерву» (І-HR консультування);
 • керівництво та розробка освітніх програм для «Корпоративного університету».

Освіта
У 2011 р. закінчила Федеральний державний бюджетний навчальний заклад вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет» за програмою підготовки «Психологія» та здобула право на ведення професійної діяльності в сфері онтопсихології. У 1993 р. закінчила Одеський державній університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Англійська мова і література». У 1996 р. отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Економіка підприємства», спеціалізація «Менеджмент» в Одеському державному економічному університеті. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування системи управління змінами засадах результівного лідерства».

Сфери наукових інтересів:

 • Аутентифікуюче консультування;
 • Формування методології результативного лідерства;
 • Розвиток креативного потенціалу лідерів;
 • Методи та інструменти ефективного HR- менеджменту.
image description

Шкурко Ярослава Іванівна

Життєве кредо:
«Якщо ви хочете побудувати корабель, не треба скликати людей, щоб йти в ліс валити дерева, розпилювати їх і потім зшивати отримані дошки. Замість цього навчіть їх мріяти про море».

(с) Антуан де Сент-Екзюпері

Доцент кафедри, к.псих.н., HR-експерт, бізнес-тренер, психолог.

Досвід і компетенції:

 • 19 років успішної роботи в HR-сфері (в тому числі понад 14 років управління персоналом, HR- керівник);
 • 17 років ефективного підбору персоналу у різних сферах діяльності;
 • 10 років науково-дослідної роботи;
 • 5 років викладацької роботи (розробка та впровадження спецкурсу по психології управлінням);
 • 5 років викладацької роботи (розробка та впровадження спецкурсу з психології управління);
 • 5 років проведення бізнес-тренінгів: «Управління персоналом» (підбір, адаптація, мотивація оцінювання достовірності інформації, психодіагностичні методи тощо),
 • «Ефективна взаємодія підрозділів», «Командоутворення» управлінські ігри, бізнес-ігри;
 • Проведення інтерв’ю (проективні, case, метапрограмні, оцінка достовірності тощо);
 • Психодіагностика, тестування;
 • Підбір персоналу та формування команди;
 • Оцінювання та розвиток персоналу, assessment centre;
 • Розробка та проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів, бізнес-ігор тощо);
 • Розробка та впровадження HR-процесів.

Освіта

У 1996 р. закінчила Український державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова за спеціальністю: історія і правознавство.
У 1998 р. закінчила магістратуру в Міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю: практична психологія.
У 1997-2000 р. Державна Академія керівних кадрів освіти (аспірантура).
У 2000 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності» (спеціальність 19.00.05. – соціальна психологія). Здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук.

Сфери наукових інтересів:

 • Управління персоналом, підбір, адаптація, мотивація персоналу;
 • Ефективна комунікація, ефективна взаємодія підрозділів;
 • Командоутворення, командні ролі;
 • Практичний досвід підбору персоналу, психодіагностика, тестування;
 • Розробка практичних ділових ігор, розвиток персоналу.
image description

Круглов Костянтин Олександрович

Життєве кредо:
«Успіх складається з цеглинок щоденної праці».

(с) Антуан де Сент-Екзюпері

Доцент кафедри, керівний партнер холдингу «Універсум» (www.universum.com.ua), психолог.

Досвід і компетенції:

 • 20 років управління та розвитку власного бізнесу;
 • Підвищення кваліфікації та стажування в різних країнах світу: Італії, Бразилії, Латвії, Росії тощо за освітніми програмами з психології та психології бізнесу;
 • Набуті компетенції з розвитку креативного потенціалу лідерів, що є активними учасниками в бізнесі, політиці, мистецтві та інших сферах діяльності;
 • Досвід викладання;
 • Оцінка та розвиток «Золотого резерву» (І-HR консультування);
 • Керівництво та розробка освітніх програм для «Корпоративного університету».

Освіта

У 2016 р. закінчив Федеральний державний бюджетний навчальний заклад вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет» за програмою підготовки «Психологія»;

У 2015 р. закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Правознавство»;

У 2007 р. закінчив МІМ-Київ та здобув ступень магістра з бізнес-адміністрування;
У 2002 р. закінчив Дніпропетровський національний університет зі спеціальності «Економіка підприємства».

Сфери наукових інтересів:

 • Лідерство, розвиток лідерського потенціалу;
 • Інновації в освіті;
 • Застосування гуманістичного критерію в різних сферах людської активності (освіта, бізнес, політика).
image description

Іоффе Михайло Володимирович

Життєве кредо:
«Успішні та багаті люди завжди вчаться, а бідні та ледачі так усе вже знають».

Доцент кафедри, психолог, молодший партнер консалтингової компанії.

Досвід і компетенції:

 • 15 років успішного досвіду в управлінні та розвитку бізнесу;
 • Підвищення кваліфікації та стажування в різних країнах світу: Італії, Латвії, Франції, Швейцарії, Бразилії тощо за освітніми програмами з психології бізнесу;
 • Набуті компетенції з комунікативного менеджменту, ефективного ведення переговорів, техніки ефективних продажів;
 • Досвід проведення тренінгів, майстер-класів та консультування;
 • Оцінка та розвиток «Золотого резерву» (І-HR консультування);
 • Участь в розробці освітніх програм для «Корпоративного університету».

Освіта

Закінчив у 2017 р. Федеральний державний бюджетний навчальний заклад вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний університет» за програмою підготовки «Психологія» та здобув право на виконання нового виду професійної діяльності в галузі онтопсихології.

У 2009 р. закінчив програму SEMBA Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування».

У 2002 р. закінчив Національну металургійну академію України і отримав диплом з відзнакою зі спеціальності «Економіка підприємства».

Сфери наукових інтересів:

 • Невербальні комунікації;
 • Ефективні комунікації;
 • Проксеміка, кінетика, фізіогноміка;
 • Мистецтво перемовин у продажах;
 • Жорсткі перемовини.