ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Публічна Інформація

Загальна нормативна база

Статут ПВНЗ Інститут психології і підприємництва

Кодекс академічної доброчесності

Порядок супроводу осіб з обмеженими можливостями

Політика у сфері якості

Ліцензія на право провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Організація освітнього процесу, наукова діяльність

Положення про освітню діяльність

Положення про освітні програми

Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній та неформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ “Про порядок створення і роботи екзаменаційної комісії та атестації здобувачів вищої освіти, які здобувають ступені вищої освіти «бакалавр»”

Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи

Положення про практику  

Програма виробничої практики для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”

Положення про студентське самоврядування

Положення про приймальну комісію

Порядок використання системи Unicheck

Освітні програми

Освітня програма HR-менеджмент 2019

Освітня програма Комунікативний менеджмент 2020

Анотації дисциплін

Анотації дисциплін HR-менеджмент

Інформація для вступників та студентів

Правила прийому до ПВНЗ “ІПП” 

Перелік вступних випробувань для прийому на навчання до ПВНЗ “ІПП” у 2021 р.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у ПВНЗ «ІПП» або іншому ЗВО і вступають на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та іншою формою навчання 

Порядок поселення до гуртожитків ПВНЗ «ІПП»

Розмір плати за проживання студента у гуртожитку ПВНЗ «ІПП»

(станом на 30.04.2021 р.у гуртожитку 32 вільних місця)

Розмір плати за надання платних освітніх послуг у ПВНЗ «ІПП»