ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Нормативні документи

Конституція України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»


Постанова Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. №977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за №880/33851

Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Постанова КМУ від 12.08.2015 року № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»;

Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. №567 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

Постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 554-р “Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні”

Постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 635 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти”

Постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»