ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Документи щодо організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників у ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про порядок планування підготовки та затвердження начально-методичного забезпечення в ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про начально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про розробку та оновлення освітніх програм

Положення про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, переведення здобувачів вищої освіти та поновлення відрахованих осіб

Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти

Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання всистемі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року в ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих в неформальній та/або інформальній освіті

Положення про впровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти в ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про порядок реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Інститут психології іпідприємництва»

Положення про порядок організації навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальними графіками

Положення про порядок формування індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Інститут психології іпідприємництва»

Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка у ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості, повторне вивчення навчальних дисциплін та повторне навчання

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

Положення про видачу диплома звідзнакою випускникам ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про кураторів навчально-академічних груп ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про кращу виховну роботу в ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва»

Положення про сертифікатні програми

Мова освітнього процесу: українська

Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи