ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Документи щодо організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про розробку та оновлення освітніх програм

Положення про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, переведення здобувачів вищої освіти та поновлення відрахованих осіб

Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих в неформальній та/або інформальній освіті

Положення про порядок реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про порядок організації навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальними графіками

Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту та додатку до них, академічної довідки

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості, повторне вивчення навчальних дисциплін та повторне навчання

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

Положення про сертифікатні програми

Мова освітнього процесу: українська

Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи