ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Документи щодо діяльності закладу вищої освіти

Статут ПВНЗ Інститут психології і підприємництва

Організаційна структура управління

Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої та наукової діяльності (на період до 2025 року)


Положення про Вчену раду

Положення про Науково-методичну раду

Положення про Науково-технічну раду

Положення про ректорат

Положення про Приймальну комісію

Положення про кафедру менеджменту та онтопсихології

Положення про кафедру соціально-гуманітарних дисциплін

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про відділ кадрів та діловодства

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації

Положення про студентське самоврядування

Положення про запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про запобігання та протидію булінгу (цькування)

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)


Інструкція з діловодства

Положення провизнання документів про освіту іноземців та осіб без громадянства

Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, договорів

Положення про навчальні та наукові видання

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності


Положення про систему управління охороною праці

Положення про службу охорони праці

Положення про комісію з питань охорони праці

Положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Положення про медичний огляд працівників певних категорій