ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Документи щодо діяльності закладу вищої освіти

Статут ПВНЗ Інститут психології і підприємництва

Організаційна структура управління

Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої та наукової діяльності (на період до 2025 року)


Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників

Штатний розпис

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Фінансова звітність

Інформація щодо благодійної допомоги Інституту

Кошторис на 2022 рік

Інформація про проведення тендерних процедур


Положення про Вчену раду

Положення про Науково-методичну раду

Положення про Науково-технічну раду

Положення про ректорат

Положення про Приймальну комісію

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів

Положення про кафедру менеджменту та онтопсихології

Положення про кафедру соціально-гуманітарних дисциплін

Положення про стейкхолдерів освітніх програм приватного вищого навчального закладу «Інститут психології і підприємництва»

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про відділ кадрів та діловодства

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації

Положення про студентське самоврядування

Положення про запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про запобігання та протидію булінгу (цькування)

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)


Інструкція з діловодства

Положення про визнання документів про освіту іноземців та осіб без громадянства

Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, договорів

Положення про навчальні та наукові видання


Положення про систему управління охороною праці

Положення про службу охорони праці

Положення про комісію з питань охорони праці

Положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Положення про медичний огляд працівників певних категорій