ВІДКРИТО НАБІР НА 2019-2020 РІК

НА ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Подати заявку Заявки приймаються до 30 червня 2019 року

ВІДКРИТО НАБІР НА 2019-2020 РІК

НА ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Подати заявку Заявки приймаються до 30 червня 2019 року
НАША МІСІЯ ТА ЦІЛІ

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут психології і підприємництва» (ІПП)

Місія Інституту – цілісний розвиток та лідерське становлення усіх, хто навчається або працює в Інституті, з метою ефективної реалізації кожного в громаді та суспільстві.

Забезпечення реалізації визначеної місії Інституту передбачає досягнення складної системи цілей:

 1. створення і впровадження новітніх технологій навчання;
 2. запровадження на конкурсній основі відбору висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів нового покоління;
 3. підвищення рівня та якості підготовки викладацького складу для навчання студентів прийомам самоорганізації, самоосвіти, саморегуляції, саморозвитку та адекватної поведінки;
 4. формування корпоративної культури, орієнтованої на творчу діяльність організаційно-управлінського та аналітичного рівня;
 5. сприяння розкриттю та реалізації лідерського потенціалу особистості;
 6. впровадження механізмів, методів і алгоритмів перетворення розвитку інноваційної корпоративної культури на організований, впорядкований та регульований процес з визначеною структурою відносин, правилами поведінки та дій, відповідальністю;
 7. розроблення механізму формування конструктивного ставлення до нововведень;

 1. створення інноваційної атмосфери в колективі, впровадження прогресивних форм менеджменту, що базуються на основі запровадження методів онтопсихології;
 2. інтенсифікація педагогічних інноваційних процесів: зміна стилю професійного педагогічного мислення, здатності генерувати нестандартні ідеї при вирішенні управлінських і професійних завдань;
 3. забезпечення якісного рівня кадрового діловодства на основі сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;
 4. забезпечення наукової та педагогічної мобільності науково-педагогічного персоналу інституту;
 5. організація міжнародних контактів, перетворення міжнародної активності на значимий чинник якості навчання;
 6. безперервність, актуальність та інноваційність наукових досліджень;
 7. єдність навчального процесу і наукових досліджень та їх спрямованість на забезпечення підготовки компетентних фахівців та потреб практики.

СТУДЕНТУ

Студенти-випускники програми «HR-менеджмент» оволодіють компетенціями з підбору, розвитку та управління персоналом, формування та розвитку корпоративної культури.

За результатами навчання вони будуть:

Знати:
 • передові інструменти підбору персоналу
 • класичні та актуальні інструменти управління персоналом
 • психологію і її практичне використання в процесі роботи
 • технології розвитку персоналу
Вміти:
 • використовувати, адаптуючи під потреби підприємства отримані у ВУЗі знання
 • розуміти ціль компанії та її корпоративну культуру
 • виявляти істинні причини та мотиви поведінки людей
 • урегульовувати взаємовідносини, фокусуючись на цілях та задачах підприємства
Здатні продемонструвати:
 • відповідальність
 • знання менеджменту та психології
 • особистісні навички
 • індивідуальні розробки

Працевлаштування

Бакалаври з менеджменту (спеціалізація «менеджмент персоналу») зможуть працювати:

 • на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності;
 • фахівцями з економіки праці та HR-менеджерами департаментів управління персоналом органів державної влади та підприємств;
 • фахівцями у рекрутингових та кадрових агентствах.

Продовження освіти

Продовження освіти

Випускник «бакалавр» має можливість:

 • продовжити навчання на освітньому рівні «магістр»;
 • підвищити кваліфікацію та отримати додаткову освіту за програмами післядипломного навчання.

Перспективи: по завершенню навчання програма надає можливість працевлаштування.

Заходи