26-28 липня 2019

IPP SUMMER SESSION підбір та управління персоналом

НАША МІСІЯ ТА ЦІЛІ НАША МІСІЯ ТА ЦІЛІ

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут психології і підприємництва» (ІПП)

Місія Інституту – цілісний розвиток та лідерське становлення усіх, хто навчається або працює в Інституті, з метою ефективної реалізації кожного в громаді та суспільстві.

Забезпечення реалізації визначеної місії Інституту передбачає досягнення складної системи цілей:

 1. Створення і впровадження новітніх технологій навчання;
 2. Запровадження на конкурсній основі відбору висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів нового покоління;
 3. Підвищення рівня та якості підготовки викладацького складу для навчання студентів прийомам самоорганізації, самоосвіти, саморегуляції, саморозвитку та адекватної поведінки;
 4. Формування корпоративної культури, орієнтованої на творчу діяльність організаційно-управлінського та аналітичного рівня;
 5. Сприяння розкриттю та реалізації лідерського потенціалу особистості;
 6. Впровадження механізмів, методів і алгоритмів перетворення розвитку інноваційної корпоративної культури на організований, впорядкований та регульований процес з визначеною структурою відносин, правилами поведінки та дій, відповідальністю;
 7. Розроблення механізму формування конструктивного ставлення до нововведень;
 1. Створення інноваційної атмосфери в колективі, впровадження прогресивних форм менеджменту, що базуються на основі запровадження методів онтопсихології;
 2. Інтенсифікація педагогічних інноваційних процесів: зміна стилю професійного педагогічного мислення, здатності генерувати нестандартні ідеї при вирішенні управлінських і професійних завдань;
 3. Забезпечення якісного рівня кадрового діловодства на основі сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;
 4. Забезпечення наукової та педагогічної мобільності науково-педагогічного персоналу Інституту;
 5. Організація міжнародних контактів, перетворення міжнародної активності на вагомий чинник якості навчання;
 6. Безперервність, актуальність та інноваційність наукових досліджень;
 7. Єдність навчального процесу і наукових досліджень та їх спрямованість на забезпечення підготовки компетентних фахівців та потреб практики.

СТУДЕНТАМ

Студенти-випускники програми «HR-менеджмент» опанують компетенції з підбору, розвитку та управління персоналом, формування та розвитку корпоративної культури.

За результатами навчання вони будуть:

Знати:
 • передові інструменти підбору персоналу
 • класичні та актуальні інструменти управління персоналом
 • психологію та її практичне використання в процесі роботи
 • технології розвитку персоналу
Вміти:
 • використовувати, адаптуючи під потреби підприємства, отримані у ВНЗ знання
 • розуміти ціль компанії та її корпоративну культуру
 • виявляти істинні причини та мотиви поведінки людей
 • урегульовувати взаємовідносини, фокусуючись на цілях та задачах підприємства
Здатні демонструвати:
 • відповідальність
 • знання менеджменту та психології
 • особистісні навички
 • індивідуальні розробки

Працевлаштування

Бакалаври з менеджменту (спеціалізація «менеджмент персоналу») зможуть працювати:

 • на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності;
 • фахівцями з економіки праці та HR-менеджерами департаментів управління персоналом органів державної влади та підприємств;
 • фахівцями у рекрутингових та кадрових агентствах.

Продовження освіти

Продовження освіти

Випускник-бакалавр має можливість:

 • продовжити навчання на освітньому рівні «магістр»;
 • підвищити кваліфікацію та отримати додаткову освіту за програмами післядипломного навчання.

Перспективи: по завершенню навчання програма надає можливість працевлаштування.

Заходи