ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Програми вступних випробувань

Для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти

Програми ЗНО / вступних іспитів з конкурсних предметів:

Програма вступного випробування (творчого заліку) 


Для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент”