ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Програми вступних випробувань

УВАГА! ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА 2022 РІК ЗМІНЕНО!

У 2022 році вступ відбувається за результатами національного мультипредметного тесту
(з української мови, математики та історії України) за програмами ЗНО.

Детальніше

Для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти

Програми ЗНО / вступних іспитів з конкурсних предметів:

Програма вступного випробування (творчого заліку) 


Для здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 073 “Менеджмент”