ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

В даний час науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту та онтопсихології ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» виконують науково-дослідну роботу на тему: Соціально-психологічні та економічні наслідки військової агресії для бізнесу.

Назва роботи англійською: Social and psychological and economic consequences of the Russian aggression for business.

Мета роботи: Визначення соціально-психологічних й економічних наслідків впливу військової агресії для бізнесу та розробка пропозицій щодо виходу суб’єктів господарювання з кризи за допомогою виявлення інноваційного потенціалу особистості працівника.

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: впровадження нових методів антикризового управління бізнесом.

Реєстраційний номер УкрІНТЕІ: 0123U100874
Дата реєстрації. 06-02-2023
Початок виконання проєкту: 02.2023
Закінчення виконання проєкту: 12.2023