ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Розклад занять

Відповідно до наказу ректора від 23 вересня 2021 року № 32 в ПВНЗ “Інститут психології і підприємництва” здійснено перехід на дистанційну форму організації освітнього процесу та забезпечити проведення усіх навчальних занять (лекцій, практичних/семінарських) та заліково-екзаменаційної сесії з використанням технологій дистанційного навчання (ZOOM, Google Meet, Skype, Moodle та ін.) згідно затвердженого розкладу занять та графіку освітнього процесу.