ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Формування та становлення компетентного та успішного майбутнього фахівця, соціально та психологічно зрілої особистості розпочинається ще в студентські роки, а вже потім продовжується під час реалізації професійної діяльності.

Одним із шляхів поглиблення професійної підготовки та соціалізації майбутнього  фахівця є участь студентів у науково-дослідній роботі. Остання є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі,  а саме: посилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, які мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення та, як правило, демонструють визначні успіхи у своїй професійній діяльності.

З метою активного залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі менеджменту та онтопсихології створено студентські наукові гуртки за різною спрямованістю:

  • Кінетика, проксеміка, фізіогномікакерівник Іоффе Михайло Володимирович, доцент кафедри менеджменту та онтопсихології
  • Менеджмент та онтопсихологіякерівник Бабіна Олена Вікторівна, к.е.н, доцент кафедри менеджменту та онтопсихології.

 

В межах роботи гуртків студенти мають можливості для навчання навичкам наукових досліджень, зокрема: поглиблення знань, вміння організувати та проводити презентацію результатів своїх наукових пошуків із використанням найсучаснішої техніки, аргументувати власну позицію, дискутувати, працювати в команді.