ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Вчена рада

Голова Вченої ради Зайцева І.Ю., в.о. ректора, д.е.н., професор
Члени Вченої ради Бабіна О.В., к.е.н, доцент, зав.каф. менеджменту та онтопсихології;
Хоменко І.Б., к.е.н, доцент каф. менеджменту та онтопсихології, в.о.секретаря Вченої ради;
Трифонов Г.Ф., к.е.н, доцент каф. менеджменту та онтопсихології;
Шкурко Я.І., к.е.н, доцент каф. менеджменту та онтопсихології;
Тарасюк Л.С., д.філос.н., професор, в.о. зав.каф. соціально-гуманітарних дисциплін;
Круглов К.О., доктор філософії, доцент кафедри менеджменту та онтопсихології;
Кутчак Ю.М., головний бухгалтер;
Ворушко С.А., здобувач вищої освіти, староста групи HRM-21б