ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Наукові проекти

В рамках проблеми реалізуються наукові дослідження:

  • стратегічне управління підприємствами на засадах сталого розвитку;
  • формування системи управління змінами;
  • адаптація психологічної методології до систем управління підприємством тощо.

 

Результати наукових досліджень лягають в основу підручників, навчальних посібників, монографій, методичних вказівок, які друкуються та активно використовуються в навчанні. Ведеться безперервний пошук нових форм і методів активізації навчального процесу, запроваджуються ділові ігри, тренінги. Викладачі беруть участь у науково-методичній діяльності.