ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

Вступна кампанія 2024

Шановні вступники! 

Приватний Вищий Навчальний Заклад «Інститут психології і підприємництва» оголошує набір

Прийом заяв та документів вступників, конкурсний відбір та зарахування на перший рік навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО, НРК5 за денною формою здобуття освіти проводиться в такі строки

Етапи вступної компанії Терміни проведення (денна форма здобуття освіти)
1. Реєстрація електронних кабінетів, завантаження документів
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів* 01 липня 2024 року
Початок прийому заяв та документів на вступну співбесіду 03 липня 2024 року
Початок прийому заяв та документів на відкриті та небюджетні конкурсні пропозиції 19 липня 2024 року
Закінчення прийому заяв та документів, передбачених розділом 6 цих Правил прийому:

 • – для осіб, які вступають на основі вступної співбесіди на місця державного замовлення
 • – для осіб, які вступають на основі вступної співбесіди на місця за кошти юридичних та фізичних осіб
 • – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту**
 

 • 10 липня 2024 року о 18:00 годині
 • 25 липня 2024 року о 18:00 годині
 • 31 липня 2024 року о 18:00 годині
2. Проведення конкурсного відбору
Строки проведення вступних співбесід для зарахування за квотами та на місця державного замовлення 07 липня – 18 липня 2024 року
Строки подання, розгляду мотиваційних листів та проведення співбесіди за мотиваційними листами на місця за кошти юридичних та фізичних осіб*** 03 липня – 31 липня 2024 року
3. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування
Оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12:00 годин 05 серпня 2024 року
Оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня 2024 року
4. Терміни виконання вимог до зарахування
Термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) для осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 годин 08 серпня 2024 року
5. Зарахування вступників та переведення на вакантні місця
Термін зарахування вступників за кошти державного бюджету (на місця державного замовлення) не пізніше 10 серпня 2024 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 серпня 2024 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 18 серпня 2024 року

*Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв;

**Спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

*** Вимоги до мотиваційних листів визначаються у розділі 8 цих Правил прийому.

 

Вартість навчання для ОС Бакалавр на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб становить фіксовану вартість до завершення навчання – 46 000 грн. за навчальний рік.


 

Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на перший рік навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Терміни проведення
(заочна форма здобуття освіти)
Основна сесія І сесія/потік ІІ сесія/потік ІІІ сесія/потік
Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників, завантаження документів 01 липня 2024 року – 30 листопада 2024 року
Початок прийому заяв та документів 03 липня 2024 року 04 вересня 2024 року 02 жовтня 2024 року 01 листопада 2024 року
Закінчення прийому заяв та документів 31 липня 2024 року 18 вересня 2024 року 16 жовтня 2024 року 15 листопада 2024 року
Строки подання, розгляду мотиваційних листів та проведення співбесіди за ними* 03 липня – 31 липня 2024 року до 25 вересня 2024 року до 23 жовтня 2024 року до 22 листопада 2024 року
Оприлюднення списку рекомендованих осіб до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 09 серпня 2024 року не пізніше 27 вересня 2024 року не пізніше 26 жовтня 2024 року не пізніше 24 листопада 2024 року
Термін виконання вимог до зарахування для осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 16:00 годин 30 серпня 2024 року не пізніше 16:00 годин 29 вересня 2024 року не пізніше 16:00 годин 31 жовтня 2022 року не пізніше 16:00 годин 30 листопада 2024 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 серпня 2024 року 30 вересня 2024 року 30 жовтня 2024 року 30 листопада 2024 року

* Вимоги до мотиваційних листів визначаються у розділі 8 цих Правил прийому

Вартість навчання для ОС Бакалавр на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб становить фіксовану вартість до завершення навчання – 35 000 грн. за навчальний рік.


 

У разі наявності вакантних місць ліцензованого обсягу за освітнім ступенем бакалавра на основі ПЗСО, НРК5 Інститут може оголошувати додатковий прийом заяв та документів на навчання за денною формою здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у такі строки:

Етапи вступної компанії Терміни проведення
(денна форма здобуття освіти)
І етап ІІ етап IІІ етап
Початок прийому заяв та документів 04 вересня 2024 року 02 жовтня 2024 року 01 листопада 2024 року
Закінчення прийому заяв та документів 18 вересня 2024 року 16 жовтня 2024 року 15 листопада 2024 року
Строки подання, розгляду мотиваційних листів та проведення співбесіди за мотиваційними листами до 25 вересня 2024 року до 23 жовтня 2024 року до 22 листопада 2024 року
Оприлюднення списку рекомендованих осіб до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 27 вересня 2024 року не пізніше 26 жовтня 2024 року не пізніше 24 листопада 2024 року
Термін виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 16:00 годин 29 вересня 2024 року не пізніше 16:00 годин 31 жовтня 2022 року не пізніше 16:00 годин 30 листопада 2024 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 вересня 2024 року 32 жовтня 2024 року 30 листопада 2024 року

Вартість навчання для ОС Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра та ОПР фахового молодшого бакалавра становить фіксовану вартість – 46 000 грн. за навчальний рік.


 

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов вступу, вартості навчання, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання звертайтеся в приймальну комісію за тел.: +38 (067) 519-75-77.

 

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, i копію додатка до нього;
 • оригінал і копію документа (одного з документів), що посвідчує особу
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • для юнаків: копію військово-облікового документа
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.:  +38 (067) 519-75-77


Приймальна комісія працює за таким графіком:

 • понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00, перерва – з 12.30 до 13.00;
 • субота – з 10.00 до 14.00 без перерви;
 • неділя – вихідний день.

 

ЯК ПОДАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУ НА ВСТУП НА НАВЧАННЯ

На сайті Міністерства освіти і науки України розміщено текстову та відеоінструкції щодо роботи з електронним кабінетом.

Текстова та відеоінструкція реєстрації електронних кабінетів вступників для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

 

Правила прийому на 2024 н. р.

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України для здобуття вищої освіти

Програми вступних випробувань