ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА)

Адміністративний менеджмент

Аксіологія

Антропосоціогенез

Безпека життєдіяльності

Бренд-менеджмент

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

Гносеологія та епістемологія

Друга іноземна мова

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Емоційний інтелект

Інвестиційний менеджмент

Інформаційно-аналітична діяльність в управлінні підприємством

Кадрова безпека

Кадрове адміністрування і діловодство

Кадровий консалтинг

Кадровий облік та аудит

Комунікативний менеджмент

Копірайтинг

Корпоративна культура

Креативний менеджмент

Лідерство та командна робота

Логіка та критичне мислення

Маркетингові комунікації

Мистецтвознавство

Онтологія

Онтопсихологічний бізнес-консалтинг

Операційний менеджмент

Ораторське мистецтво та публічні виступи

Організаційна поведінка та організація праці менеджера

Організація та планування діяльності підприємства

Основи ділових переговорів та активних продаж

Основи документознавства

Основи здорового способу життя

Основи медичних знань

Основи наукових досліджень

Психологія лідерства: онтопсихологічний підхід

Психологія соціальних мереж та ефективні комунікації

Психофізіологія

Рекламний менеджмент

Ризик-менеджмент

Риторика та мистецтво презентації

Соціальна онтопсихологія

Стратегічний менеджмент

Тренінг-курс “Мистецтво управління та розвиток управлінських навичок”

Тренінг-курс “Стрес-менеджмент”

Тренінг-курс «Командоутворення та ефективна взаємодія»

Управління зайнятістю

Управління конфліктами в організаціях

Фінансовий менеджмент

Формування ділового іміджу

HR-інжиніринг та організаційне проєктування