ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: +38 (067) 519-75-77

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

Права людини та громадянське суспільство

Інформаційні системи та технології

Філософія

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Фізичне виховання*

Вища математика

Культурна антропологія

Міжкультурні комунікації

Професійна та корпоративна етика

Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

Макроекономіка та мікроекономіка

Загальна психологія

Теорія організації та підприємництво

Економіка та фінанси підприємства

Менеджмент

Курсова з менеджменту

HR-менеджмент

Комплексна курсова робота з HR-менеджменту

Теорія та методи прийняття управлінських рішень

Бухгалтерський та управлінський облік

Маркетинг

Економічний аналіз та економетрика

Тренінг-курс “Самоменеджмент”

Управління вітчизняними та європейськими проєктами

Виробнича практика

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота бакалавра

Основи онтопсихології

Кінетико-проксемічний, фізіогномічний аналіз

Онтопсихологічний практикум

Мотиваційний менеджмент

Психологічна діагностика

Тренінгові та коучингові технології у роботі HR-менеджера

Тренінг-курс «Рекрутинг персоналу»

Бізнес – планування та основи інвестицій